Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus809.01.20238

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 8

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Rakennus- ja lupalautakunta22.12.202228.12.2022

Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, kaupunginsihteeristö

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, lakipalvelut

Kaupunginlakimies Petra Einiö

Konsernihallinto, hankintapalvelut

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtajan varahenkilönä palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki​

Konsernihallinto, turvallisuus ja riskienhallinta

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus

Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Konsernihallinto, tilapalvelut

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto

Konsernihallinto, tilapalvelut

Vs. tilapalvelujohtajan varahenkilönä vs. tilapalvelujohtaja Eemeli Myllärinen

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 24.11.2022 - 4.1.2023:

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

13990-2022

24.11.2022

Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys

Mainonnan eettinen neuvosto/ Konsernihallinto

14065-2022

25.11.2022

Vastauksen pyytäminen mainonnan eettisen neuvoston vastaanottamaan lausuntopyyntöön Turun kaupungin mainostamasta Coca-Colan joulurekasta, markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus, Topi Vähäsarja

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Hyvinvointi antanut lausunnon 29.12.2022

14550-2022

09.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta vapaaehtoisista covid-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

14810-2022

14.12.2022

Luonnos kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristö

15190-2022

22.12.2022

Saukonojan uoman siirtäminen

Sisäministeriö/ Konsernihallinto

126-2023

04.01.2023

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksen sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022) muuttamiseksi ja sitä koskeva muistio

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedRakennus- ja lupalautakunta