Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja304.01.2023 

14854-2022 (01 02 01)

Terveyskeskushammaslääkärin (vak.nro 223035) harkinnanvarainen erillinen lisä

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 29.12.2022:

Johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström on esittänyt, että terveyskeskushammaslääkäri XXXXX maksetaan takautuvasti ajanjaksolla 1.10.2019 – 17.6.2020 toteutuneiden työtuntien osalta harkinnanvaraista erillistä lisää, kun hän toimii kliinisen hammashoidon toiminnassa ohjaajahammaslääkärinä. Vs. palvelualuejohtaja Jane Marttila on puoltanut ylihammaslääkärin esitystä.

Esitys perustuu siihen, että kliinisestä työstä muihin tehtäviin, kuten ohjaajahammaslääkärin tehtäviin, siirtyvän terveyskeskushammaslääkärin palkassa tulee huomioida ja korvata toimenpidepalkkiosta muodostuva palkanosa erillisenä harkinnanvaraisena lisänä.

Esityksessä todetulla tavalla kliinisestä työstä hallinnollisiin tehtäviin siirtyvän terveyskeskushammaslääkärin palkan määrittelyssä tulee huomioida ja kompensoida hammaslääkärin toimenpidepalkkioiden menetys hallinnollisiin tehtäviin kuluvalta ajalta.

Toimenpidepalkkioiden menetys tulee huomioida myöntämällä toimenhaltijalle harkinnanvarainen erillinen lisä.

Esityksessä todetulla tavalla erillisen lisän suuruus on täyttä työaikaa tekevällä terveyskeskushammaslääkärillä 1462,63 eur/kk. XXXXX lisä maksetaan erillinen lisä työsopimuksen osa-aikaprosentin (5,20 %) mukaisesti.

Asiasta päättäminen kuuluu kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaisesti henkilöstöjohtajan toimivaltaan.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös​​Päätin, että terveyskeskushammaslääkäri XXXXX (vak.nro 223035) maksetaan takautuvasti ajanjaksolta 1.10.2019 – 17.6.2020 harkinnanvaraista erillistä lisää, jonka suuruus on täyttä työaikaa tekevällä erikoishammaslääkärillä 1462,63 eur/kk. Lisä maksetaan XXXXX osa-aikaprosentin (5,2 %) mukaisena.

Tämä harkinnanvarainen erillinen lisä on osa saajansa varsinaista palkkaa.

​​

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX