Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö204.01.2023 

1499-2022 (02 05 01)

Valtuustoryhmille myönnettävän tuen maksaminen

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kuntalain 19 §:n 2 momentin mukaan ”Valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus”.

​Keskustan Turun valtuustoryhmä on anonut 1.242,72 euron avustusta hakemuksessa tarkemmin yksilöityihin kuluihin.

Määrärahoihin 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, on vuoden 2022 talousarviossa varattu 160.800 € valtuustoryhmien työskentelyyn.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että vuoden 2022 määrärahoista 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, saadaan maksaa Keskustan Turun valtuustoryhmälle 1.242,72 euroa tukea.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
aoKeskustan Turun valtuustoryhmä
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX