Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33721.12.2022 

11347-2017 (159)

Tehy ry:n ilmoitus luottamusmiehistä ajalla 1.1.- 31.12.2023

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 20.12.2022:

Tehy ry:n Turun kaupungin ammattiosasto 202 on ilmoittanut Turun kaupungille luottamusmiehistä ajalla 1.1.-31.12.2023. Ilmoitus on henkilöstöjohtajan 16.12.2022 § 328 hyväksymän järjestön luottamusmiesten lukumäärää, näiden toimialaa sekä ajankäyttöä koskevan neuvottelupöytäkirjan mukainen.

Liite 1Ilmoitus Tehyn luottamusmiehistä Turussa 1.1.-31.12.23

​​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Tehy ry:n ilmoitus merkitään tiedoksi. Asiasta ilmoitetaan palvelukokonaisuuksille huomauttaen, että KVTES:n luottamusmiestä koskevia määräyksiä sovelletaan varaluottamusmieheen vain sinä aikana, jolloin hän lähijohtajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiestehtäviä.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedTehyn Turun kaupungin ammattiosasto ry
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 337
Liite 1:Ilmoitus Tehyn luottamusmiehistä Turussa 1.1.-31.12.23