Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö304.01.2023 

1499-2022 (02 05 01)

Valtuustoryhmille myönnettävän tuen maksaminen

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kuntalain 19 §:n 2 momentin mukaan ”Valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus”.

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä on anonut 3.927,93 euron avustusta hakemuksessa tarkemmin yksilöityihin kuluihin.

Määrärahoihin 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, on vuoden 2022 talousarviossa varattu 160.800 € valtuustoryhmien työskentelyyn.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että vuoden 2022 määrärahoista 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, saadaan maksaa Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmälle 3.927,93 euroa tukea.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
aoPerussuomalaiset valtuustoryhmä
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX