Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja804.01.2023 

12530-2019 (01 00 01, 01 02 01)

Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiehen luottamusmieskorvaus

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 29.12.2022:

Turun yhteisjärjestö JHL ry on ilmoittanut 2.12.2022 Turun kaupungille luottamusmiesten muutoksista ja heidän ajankäytöstään 1.1.2023 alkaen sekä hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden luottamusmiesmuutoksista ja ajankäytöstä 27.12.2022 alkaen. Järjestön ilmoitus on merkitty tiedoksi henkilöstöjohtajan päätöksellä 13.12.2022 § 324.

​Järjestön antaman ilmoituksen mukaan Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiehenä hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa toimii 27.12.2022 lukien XXXXX .

​KVTES:n VII luvun 10 §:n mukaan pääluottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluvana korvauksena 273 €/kk, kun edustettavien lukumäärä on vähintään 700.

Henkilöstöjohtajan päätöksen 26.1.2012 § 11 mukaisesti pääluottamusmiehille KVTES:n soveltamisalalla maksetaan em. KVTES:n mukaisen korvauksen lisäksi 125 €/kk. Näin ollen KVTES:n soveltamisalalla pääluottamusmieskorvaus on tällä hetkellä yhteensä 398 €/kk (273 € + 125 €).

​Henkilöstöjohtajan päätöksellä tulee päättää, että edellä todetut luottamusmieskorvaukset maksetaan XXXXX 27.12.2022 lukien. Aiemman pääluottamusmiehen XXXXX luottamusmieskorvausten maksatus loppuun samasta ajankohdasta lukien.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös​Päätin, että Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmies XXXXX maksetaan 27.12.2022 lukien varsinaiseen palkkaan kuuluvana luottamusmieskorvauksena 398 €/kk. Luottamusmieskorvauksen maksu XXXXX päättyy samasta ajankohdasta lukien.

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedTurun yhteisjärjestö JHL ry
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX