Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kaupunginsihteeristö 
Johtava kaupunginsihteeri1622.12.2022 

357-2022 (02 05 01)

Kohdennettujen erityisavustusten käyttöajan pidennys

Hallintokoordinaattori Heidi Elo 21.12.2022:

Kaupunginhallitus on 4.4.2016 § 143 hyväksynyt kaupungin avustustoimintaa koskevan yleisohjeen, jonka mukaan lain säädösten ohella avustusten myöntämistä ohjaavat kaupungin strategiset painopisteet, linjaukset ja tavoitteet. Kaupungin avustustoiminnan ulkopuolelle on rajattu yhteisöjen toiminta, jonka kaupunki on kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta.

Yleisohjeen rinnalla kaupunginhallitus on viimeksi 11.10.2022 § 423 hyväksynyt avustustoiminnan periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista voidaan jakaa yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan tarkemmin erittelemättömiä yleisavustuksia sekä tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia. Kohdennettuihin erityisavustuksiin lukeutuvat yhdistysten ja muiden yhteisöjen tapahtumiin ja erillistoimintoihin myönnettävät avustukset.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 alaisiin määrärahoihin on yhdistysten ja muiden yhteisöjen tapahtumiin ja erillistoimintoihin varattu määrärahaksi 120.000 €. Avustus on ollut haettavissa 1.1.2022 alkaen. Kohdennettua erityisavustusta on aiemmin myönnetty johtavan kaupunginsihteerin päätöksellä 10.3.2022 § 4, 7.4.2022 § 6, 22.6.2022 § 9, 7.9.2022 § 11, 28.9.2022 § 13, 2.11.2022 § 14 sekä 21.12.2022 § 52.

Yhdistyksen suunnitelma avustuksen käytöstä ei aina toteudu. Jotta yhdistyksen ei tarvitse tehdä käyttämättömästä avustuksesta palautusta Turun kaupungille, voi se hakea jäljelle jäävälle osalle käyttöajan pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta.

Turkuseura – Åbosamfundet ry anoi ja sai johtavan kaupunginsihteerin päätöksellä 7.9.2022 § 11 käyttöönsä 1.160 € Brinkkala-aiheisen joulukalenterin tekemiseen. Tämä avustussumma on jäänyt kokonaisuudessaan käyttämättä, sillä myönnetty avustus ei riittänyt hankkeen toteuttamiseen eikä hankkeelle ollut tarjolla tai haettavissa vuoden 2022 aikana puuttuvaa rahoitusta. Hankkeen tekemisen kustannukset ovat myös nousseet, joten toteuttaminen vuonna 2022 oli mahdotonta.

Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätös 12 § ”Muut erillistoimivallat” mukaan johtava kaupunginsihteeri päättää hallintosäännön 36 §:n 7 kohdassa mainittujen avustusten myöntämisestä kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista siltä osin kuin myönnettävä avustus ei määrältään ylitä 10.000 €. Vaikka asiasta ei ole erikseen mainittu, voidaan katsoa, että varsinaisen avustuspäätöksen tekevällä viranhaltijalla, on oikeus päättä myöntämänsä avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta.

Liite 1​Turun kaupungin avustuksen käyttöajan siirtohakemus

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Päätös​Päätin, että Turkuseura – Åbosamfundet ry:lle vuodelle 2022 johtavan kaupunginsihteerin päätöksellä 7.9.2022 § 11 myönnetystä kohdennetusta erityisavustuksesta jäljellä oleva summa 1.160 € siirretään käytettäväksi 31.12.2023 mennessä.​

Ari-Pekka Korhonen

johtava kaupunginsihteeri

Oikaisuvaatimusohje liitteenä