Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö205.01.2023 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus ajalle 1.2.-30.6.2023 / Jokioisten leipä Oy

Lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen:

 

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi Jokioisten Leipä Oy:n elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen 6 Tuore leipä (Dnro 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

 

Jokioisten Leipä Oy on 22.12.2022 kirjatussa kirjeessään esittänyt hinnankorotuksia kustannusten nousun vuoksi.

 

Ottaen huomioon Jokioisten Leipä Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että hintojen tarkastaminen ajalle 1.2. - 30.6.2023 on perusteltua Turun kaupungin osalta. Ajalle 1.2. 30.6.2023 hyväksytään 6 % korotus. Korotus lasketaan suhteessa nyt voimassa oleviin hintoihin. Jokioisten Leipä Oy:n on kuitenkin välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hintoihin liittyvät alentavat tekijät.

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Liite 1                                   Tarkistetut hinnat ajalle 1.2.-30.6.2023 (salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

 

Päätös           Päätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen 6 tuore leipä (diaari 10482–2019) hyväksytään liitteen 1 mukaiset hinnankorotukset ajalle 1.2.-30.6.2023 Turun kaupungin osalta. Jokioisten Leipä Oy:n on välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hinnoissa mahdolliset alentavat tekijät ja ilmoitettava näistä muutoksista Turun kaupungille.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen, puh. 040 724 3725.

 

Jakelu

aoJokioisten Leipä Oy
tiedKaupunginhallitus