Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö504.01.2023 

14861-2022 (01 01 00)

Moottorihallin hoitajan toimen (vak.nro 404110) lakkauttaminen

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja nuorisopalvelupäällikkö Taina Laaksonen 7.12.2022:

Kohdennetun nuorisotyön vastuualueen moottorihallin hoitajan vakanssi, vak.nro 404110 on avoin vakanssi, joka lakkautetaan 1.1.2023 alkaen. Kohdennetun nuorisotyön vastuualueelle on perustettu uusi nuoriso-ohjaajan vakanssi 404308, johon toimeen on otettu suoratäyttönä moottorihallin hoitajan haltija, kansliapäällikön päätös 1.9.2022 dnro 9938-2022.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö on todennut, että on tarkoituksenmukaisempaa perustaa nuoriso-ohjaajan toimi ja lakkauttaa moottorihallin hoitajan toimi, vak.nro 404110 sen jälkeen, kun se on tullut avoimeksi. Edellä mainittu menettely on perusteltua, koska vakanssissa on esitetty muutettavaksi nimike, työ- ja virkaehtosopimus, palkkahinnoittelukohta, tehtäväkohtainen palkka sekä kelpoisuusvaatimus.

vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Esitän, että vapaa-ajan palvelukokonaisuuden, kohdennetun nuorisotyön vastuualueen moottorihallin hoitajan avoimen vakanssin 404110 lakkauttamista kansliapäällikön päätöksellä 1.1.2023 alkaen.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 19.12.2022:

​Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors on esittänyt, että vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kohdennetun nuorisotyön vastuualueella avoinna oleva moottorihallin hoitajan toimi (vak.nro 404110) lakkautetaan 1.1.2023 lukien.

​Esityksen mukaan kohdennetun nuorisotyön vastuualueelle on kansliapäällikön päätöksellä 1.9.2022 § 286 perustettu nuoriso-ohjaajan toimi (vak.nro 404308), johon on otettu suoratäyttönä moottorihallin hoitajan toimen haltija.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa vs. vapaa-aikajohtajan esitykseen.

​Hallintosäännön 78 §:n mukaan toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin lakkauttaa vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa avoimena olevan moottorihallin hoitajan (vak.nro 404110) työsopimussuhteisen toimen 1.1.2023 lukien.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX