Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7427.12.2022 

15241-2022 (02 08 00, 07.03)

Kulunvalvonnan työpyyntöjen poisto ja arkistointi THSA:n (teknisen huollon sähköinen asiointi) tietokannasta, hankinta ATR Soft Oy:ltä

IT-hankepäällikkö Reijo Mikkola 14.12.2022

Turun kaupungin kulunvalvonnan työpyynnöt on tehty ATR soft oy:n tekemän ja ylläpitämän THSA (teknisen huollon sähköinen asiointi) sovelluksen kautta. Teknisen huollon siirtyessä hyvinvointialueelle on tästä sovelluksesta poistettava Turun kaupungin omistamat kulunvalvontatiedot, sovelluksen valikosta poistetaan myös kulunvalvonnan osat. Poistetut tiedot arkistoidaan Excel muotoiseen dokumentaatioon.

Tarvittavien muutosten tekemiseksi on ATR soft oy:ltä, sovelluksen toimittajana, pyydetty tarjous ylläkuvatusta työstä.

Kulunvalvonnan työpyyntösovelluksen omistaja tilapalvelujohtaja Leevi Luoto puoltaa tietojen poistoa HYPA:N THSA sovelluksen tietokannasta ja niiden arkistointia.

Esitän, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:n kanssa voimassa olevan sopimuksen (dnro 2179-2019) ja ATR Soft oy:ltä saadun tarjouksen perusteella kulunvalvonnan työpyyntöjen poiston ja arkistoinnin THSA:n tietokannasta hintaan 7875 € alv 0%. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13176, vuodelle 2023 ja työ suoritetaan joulukuussa 2022 - tammikuussa 2023.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:n kanssa voimassa olevan sopimuksen (dnro 2179-2019) ja ATR Soft oy:ltä saadun tarjouksen perusteella kulunvalvonnan työpyyntöjen poiston ja arkistoinnin THSA:n tietokannasta hintaan 7875 € alv 0%. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13176, vuodelle 2023 ja työ suoritetaan joulukuussa 2022 - tammikuussa 2023.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-hankepäällikkö Reijo Mikkola 040 163 3875

Jakelu

aoATR Soft Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX