Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33421.12.2022 

7275-2021 (01 00 01)

Paikallisen virkaehtosopimuksen jatkaminen koskien sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehtoja

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 16.12.2022:

Turun kaupunki ja OAJ Turun paikallisyhdistys ry ovat neuvotelleet ja sopineet paikallisesta virkaehtosopimuksesta, jolla sovitaan 3.6.2021 tehdyn paikallisen virkaehtosopimuksen jatkamisesta. Paikallisessa virkaehtosopimuksessa sovitaan sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista.

Kansliapäällikön 2.6.2021 § 98 tekemän delegointipäätöksen mukaisesti henkilöstöjohtajan tulee omalla päätöksellään hyväksyä allekirjoitetut paikalliset virka- ja työehtosopimukset.

Liite 1OVTES:n osio A 2 §:n 2 momentin mukainen paikallisen virkaehtosopimuksen 3.6.2021 jatkaminen koskien sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehtoja

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaisen paikallisen virkaehtosopimuksen koskien 3.6.2021 tehdyn paikallisen virkaehtosopimuksen jatkamista.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja


Liitteet:

Khenkpa § 334
Liite 1:OVTES:n osio A 2 §:n 2 momentin mukainen paikallisen virkaehtosopimuksen 3.6.2021 jatkaminen koskien sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehtoja