Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja4829.12.2022 

15249-2022 (02 08 02)

Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma, arkkitehtisuunnittelun hankinta

Toimitilojen rakennuttaminen, Rakennuttajainsinööri Soili Oksanen 27.12.2022:

Konsernihallinto, Tilapalvelut julkaisi 7.12.2022 Haahtela PRIS -projektipankkiin sekä ilmoituskanava Hilmaan hankintailmoituksen Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelun hankintaa koskien. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa.

Päästäkseen mukaan vertailuun, tarjoajan tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä esittää referenssinä viimeisen 5 vuoden ajalta vähintään 1 koulun uudisrakennushanke, jossa tarjoajan pääasiallinen työn tekijä on ollut arkkitehti- tai pääsuunnittelijana, kooltaan vähintään 1000 m2. Tarjoukseen tuli liittää myös selvitys toimiston kapasiteetista, tavoiteaikataulun toteutumisesta ja ohjelmistoista. Lisäksi yrityksen luottoluokitus tuli olla Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating –raportin mukaan A tai sitä vastaava.

Määräaikaan 21.12.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin 16 tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät minimikriteerit:

Arkkitehtipalvelu Oy 48.000,00 € (alv 0 %)

Arkkitehtitoimisto Ark'Aboa Oy 34.800,00 € (alv 0 %)

Arkkitehtitoimisto Harris - Kjisik Oy 44.900,00 € (alv 0 %)

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 42.500,00 € (alv 0 %)

Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen Oy 74.550,00 € (alv 0 %)

HIMLA Arkkitehdit Oy 32.000,00 € (alv 0 %)

JADA Oy 36.900,00 € (alv 0 %)

Lundén Architecture Oy 18.875,00 € (alv 0 %)

Luovaus Arkkitehdit Oy 44.950,00 € (alv 0 %)

Projekt Kuubis OÜ 39.000,00 € (alv 0 %)

RTC Vahanen Turku Oy 48.470,00 € (alv 0 %)

Saatsi Arkkitehdit Oy 79.000,00 € (alv 0 %)

Schauman & Nordgren Architects Ab 39.999,00 € (alv 0 %)

Schauman Arkkitehdit Oy 22.500,00 € (alv 0 %)

Sigge Arkkitehdit Oy 39.700,00 € (alv 0 %)

Sweco Architects Oy 14.680,00 € (alv 0 %)

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on antanut Sweco Architects Oy.

Vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö:​

Päätös​Päätin, että Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelu hankitaan hinnaltaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneelta Sweco Architects Oy:ltä kokonaishintaan 14.​680,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Eemeli Myllärinen

vs. tilahallintapäällikkö

vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoArkkitehtipalvelu Oy
aoArkkitehtitoimisto Ark'Aboa Oy
aoArkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
aoArkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
aoArkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen
aoHIMLA arkkitehdit Oy
aoJADA Oy
aoLundén Architecture Oy
aoLuovaus Arkkitehdit Oy
aoProjekt Kuubis OÜ
aoRTC Vahanen Turku Oy
aoSaatsi Arkkitehdit Oy
aoSchauman & Nordgren Architects Ab
aoSchauman Arkkitehdit Oy
aoSigge Arkkitehdit Oy
aoSweco Architects Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX