Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33019.12.2022 

14904-2022 (01 02 00)

Sairaanhoitajan toimen vakanssinumero 391373 tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 16.12.2022:

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden sairaanhoitajan toimen vakanssinumero 391373 tehtäväkohtainen palkka ja vaativuusluokka on määritelty vakanssirekisteriin virheellisesti. Toimen tehtäväkohtainen palkka tulee määritellä tehtävän vaativuuden mukaiselle oikealle tasolle. Muutoksella ei ole vaikutusta toimen haltijan maksussa olevaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.

​Kansliapäällikön 2.6.2021 § 98 tekemän delegointipäätöksen mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että sairaanhoitajan toimen vakanssinumero 391373 tehtäväkohtainen palkka on 1.12.2022 lukien 2568,32 €/kk (SOTE-sopimus/01HOI030, VL3 A)

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

mtpvHyvinvointi
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX