Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö16022.12.2022 

4648-2022 (02 08 00)

Museokeskuksen erilliskoripakettiauton sopimusmuutos

Konsernihallinto, Hankintapalvelut palveluasiantuntija, hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki 19.12.2022:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 7.6.2022 § 76 on hankittu Museokeskukselle yksi (1) Volkswagen Crafter 35 2.0TDI 103kW 8at -merkkinen erilliskoripakettiauto K-Auto Retail Oy:ltä.

Hankinnassa oli kysymys tavarahankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvot (EU-hankinta).

Sopimusmuutos

Pääsopimukseen esitetään tehtäväksi hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen sopimusmuutos, koska hankintapäätöksen ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on käynyt ilmi, että hankittavan ajoneuvon museokäyttö vaatii upotetut kiskot sekä paksumman seinävahvuuden. Tämän vuoksi ajoneuvon alusta tulee vaihtaa kantavammaksi ja ajoneuvo rekisteröidä C1-ajokortilla ajettavaksi.

Muutostöiden hinta yhteensä on 21​973,29 euroa (alv 0 %):

·​​​​​​​​ alustan vaihto kevytkuorma-auton alustaksi (VW Crafter 55 2.0TDI 120Kw) 15 912,81 €

·​​​​​​​​ verhoilun sekä varustelun lisätyöt 6060,48 €

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että hankintasopimukseen tehdään muutos seuraavasti:

​·​​​​​​​​ alustaksi vaihdetaan kevytkuorma-auton alusta (VW Crafter 55 2.0TDI 120Kw) hintaan 15 912,81 €

·​​​​​​​​ verhoilun sekä varustelun lisätöitä hintaan 6060,48 €

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

​​

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki 040 185 4011.

Jakelu

aoK Auto Retail Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX