Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2128.12.2022 

14321-2022 (02 08 00)

Aikaveloituksella tehtävät sähköpiirustusten "punakynä" -piirustusten päivittämiset aikavälillä 1.2.-29.12.2023

Sähköasiantuntija Harri Kakko 28.12.2022:

Kaupungin rakennuksiin tehdään jatkuvasti pieniä sähköasennusten muutoksia ja korjauksia; huonetilaremontteja sekä yksittäisten sähköpisteiden lisäyksiä ja korjauksia. Nämä muutostyöt Tilapalvelut teettää pääsääntöisesti sähkötöiden puitesopimuskumppanilla. Sähköliike tekee muutoksista ns. punakynäversiot oleviin sähköpiirustusten paperikopioihin.

Turun kaupungin Konsernihallinnon Tilapalvelut pyysi 5.12.2022 sähkösuunnittelutoimistoilta tarjoukset aikaveloituksella tehtävästä sähköpiirustusten ns. punakynäpiirustusten päivittämisestä.

Tarjouspyyntö pyydettiin Haahtela Pris -projektipankin kautta. Tarjouksen antoi viisi suunnittelutoimistoa.

Sähköpiirustusten päivittäjän valintaperusteena hankinnassa käytetään tarjouspyynnön mukaisesti halvinta tuntiveloitushintaa.

Saamamme tarjoukset sijoittuivat tarjousvertailussa seuraavasti (hinnat alv 0 %):

Sitowise Oy, tuntiveloitushinta 44,00 eur/h​

Rejlers Finland Oy, piirtäjän tuntiveloitushinta 45,00 eur/h​

Sähköinsinööritoimisto INSTALO Oy, tuntiveloitushinta 48,00 eur/h

APT-Elektro Oy, tuntiveloitushinta 51,00 eur/h

Sweco Oy, tuntiveloitushinta 63,00 eur/h

Halvimman tuntiveloitushinnan on antanut Sitowise Oy.

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan Harri Kakko, puh. 050 558 9354.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:​​​​​​​​

Päätös​​

Päätin, että sähköpiirustusten ns. punakynäpiirustusten päivittäminen hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Sitowise Oy:ltä, jonka tuntiveloitushinta on 44,00 €/h (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.​

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAPT-Elektro Oy
aoRejlers Finland Oy
aoSitowise Oy
aoSweco Talotekniikka Oy
aoSähköinsinööritoimisto INSTALO Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX