Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33221.12.2022 

1729-2022 (01 02 00)

Kaupunginsihteerin (vak. nro 401101) tehtäväkohtainen palkka 1.1.2023 alkaen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 19.12.2022:

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen on esittänyt, että kaupunginsihteeri XXXXX tehtäväkohtaista palkkaa (5.228,62 €/kk) tarkistetaan siten, että tehtäväkohtainen palkka on 5.382,39 €/kk (KVTES / hinnoittelematon). Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen on 16.2.2022 § 34 päättänyt kaupunginsihteerin viran (vak. nro 401101) tehtäväkohtaisen palkan määräaikaisesta tarkistamisesta. Esityksen mukaan em. päätöksen perustelut tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta ovat edelleen voimassa.​

Johtavalta kaupunginsihteeriltä saadun tiedon mukaan kaupunginsihteeri XXXXX toimii luottamuselintoimikunnan sihteerin tehtävissä ja hoitaa tähän liittyviä muita tehtäviä. Tämä nostaa kaupunginsihteeri XXXXX viran tehtävien vaativuutta, mikä tulee ottaa huomioon hänen tehtäväkohtaisessa palkassaan. On perusteltua, että kaupunginsihteeri XXXXX tehtäväkohtainen palkka maksetaan korotettuna (5.382,39 €/kk) hänen toimiessaan em. tehtävissä 1.1.2023 alkaen.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 19.12.2022:

Päätös​Päätin, että kaupunginsihteeri XXXXX (vak. nro 401101) tehtäväkohtainen palkka on 5.382,39 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) hänen toimiessaan luottamuselintoimikunnan sihteerin tehtävissä 1.1.2023 alkaen.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX