Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö15821.12.2022 

6982-2021 (02 08 00)

Lääkärikonsultaatiot ja radiologiset sekä neuropsykologiset tutkimukset sopimuksen jatkaminen ajalle 1.3.2023-28.2.2024

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Hanna Nurmi 19.12.2022:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 27.4.2022 § 63 on päätetty valita Lääkärikonsultaatiot ja radiologiset sekä neuropsykologiset tutkimukset palveluntuottajaksi Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Terveys Oy, Recuror Oy, Suomen Terveystalo Oy ja Synlab Suomi Oy ajalle 1.6.2022‒28.2.2023.

Hankintasopimuksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.3.2023‒28.2.2024 + 1.3.2024‒28.2.2025. Tässä päätöksessä kyse on ensimmäisen optiokauden käyttöönottamisesta ajalle 1.3.2023‒28.2.2024.

Palveluntuottajat ovat osoittaneet täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu noin 567 000 €/vuosi.

Hankittavien palveluiden määrää saattavat lisätä tai vähentää muun muassa 1.1.2023 voimaan tuleva sosiaali- ja terveysalan uudistus, kuntayhteistyöjärjestelyt, palvelutuotannon, tukipalveluiden, tehtävien ja toiminnan muutokset sekä muut merkittävät muutokset Tilaajan organisaatiossa ja konsernirakenteessa.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

Palvelukokonaisuus puoltaa option käyttöönottoa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 69 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​​​​​​​​​​​Päätän edellä kuvatuin perustein, että Lääkärikonsultaatiot ja radiologiset sekä neuropsykologiset tutkimukset hankintasopimuksia jatketaan Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Terveys Oy, Recuror Oy, Suomen Terveystalo Oy ja Synlab Suomi Oy kanssa alkuperäisin ehdoin ensimmäiselle optiokaudelle 1.3.2023‒28.2.2024.

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Optiokaudelle solmitaan erillinen hankintasopimus. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Hanna Nurmi puhelin 040 944 064

Jakelu

aoMehiläinen Oy
aoPihlajalinna Terveys Oy
aoRecuror Oy
aoSYNLAB Suomi Oy
aoSuomen Terveystalo Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX