Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7527.12.2022 

3522-2022 (02 08 00, 07.03)

SAP S/4 Hana versiopäivityksen testaus- ja korjaustyön hankinta Tiera Oy:lta

IT-pääsuunnittelija Timo Nieminen 19.12.2022:

Turun kaupunki on hankkinut SAP Toiminnanohjaus -järjestelmän Kuntien Tiera Oy:ltä. Tämä SAP S4-pilvipalvelujärjestelmän versio tulee päivittää kahden vuoden välein. Nyt käytössä oleva versio on vuodelta 2020, joten se on päivitettävä tämän vuoden 2022 aikana.

Versiopäivitystä varten on hankittu Kuntien Tiera Oy:ltä toteutus-, testaus- ja korjaustyötä.

Työn alkuperäisen tarjouksen mukaiset kustannukset kuitenkin ylittyivät ja lopullinen testauksen ja korjausten työmäärän kustannus on 33 250 euroa yli alkuperäisein tarjouksen. Ylityksen syynä oli, että testauksessa sekä käyttöönoton jälkeisessä seurannassa tuli esiin arvioitua enemmän havaintoja ja siten niiden käsittelyyn ja korjaukseen meni arvioitua enemmän aikaa.

Järjestelmän omistaja Valtteri Mikkola puoltaa hankintaa.

Sidosyksikkö Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä testaus- ja korjaustyön, jonka kustannus on enintään 33 250 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2104514, SAP Versiopäivitys.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä testaus- ja korjaustyön, jonka kustannus on enintään 33 250 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2104514, SAP Versiopäivitys.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Timo Nieminen, puh. 040 5022737

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX