Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja32816.12.2022 

11347-2017 (159)

Tehy ry:n luottamusmiesten lukumäärä ja ajankäyttö 1.1.2023 - 31.12.2023

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 16.12.2022:

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö on neuvotellut Tehy ry:n edustajien kanssa järjestön luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä. Super ry:n luottamusmiesten lukumäärä ja ajankäyttö määräytyvät 1.1.2023 lukien oheisen liitteen 1 mukaisesti.

Kansliapäällikön delegointipäätöksessä 2.6.2021 § 98 määritellyn toimivallan nojalla henkilöstöjohtaja hyväksyy kunnallisen pääsopimuksen mukaiset pakalliset virka- ja työehtosopimukset.

Liite 1​Pöytäkirja Turun kaupungin ja Tehy ry:n välisestä neuvottelusta 21.11.2022

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaisen Tehy ry:n luottamusmiesten lukumäärää ja ajankäyttöä koskevan neuvottelupöytäkirjan.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedTehyn Turun kaupungin ammattiosasto ry
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 328
Liite 1:Pöytäkirja Turun kaupungin ja Tehy ry:n välisestä neuvottelusta 21.11.2022