Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö1409.01.2023 

1701-2021 (01 00 00, 00 04 02)

Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilun (1269/2020) 19 §:n ja virkamieslain 20 §:n mukaiseen siirtoon

Työllisyyden palvelukokonaisuus, työllisyysjohtaja Riitta Uitto 4.1.2023:

Turun kaupunki osallistuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeiluun 1.3.2021-30.6.2023.

Turun alueen työllisyyskokeiluun siirtyy TE-toimistosta valtion virkamieslain 20 §:n ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 19 §:n nojalla laskennallinen henkilöstöresurssi 78,2 htv:ta. Tästä Turun osuus on 71,8 htv:ta. TE-taustaiset virkailijat tulevat työskentelemään työllisyyspalvelujen tiloihin ja sijoittuvat työllisyyspalvelujen työnjohdon alle. Virkamiehet pysyvät hallinnollisesti siirron ajan TE-toimiston virkamiehinä, eikä siirrolla ole vaikutusta virkamiesten virkasuhteen ehtoihin. Heidän hallinnollinen esimiehensä on TE-toimistotaustainen palvelupäällikkö. Hallinnollinen esimiesresurssi on laskennallisesti TE-toimiston htv-resurssissa. TE-toimistossa on käyty siirtoihin liittyvät YT-neuvottelut ja siirtyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa siirtyä Turun kaupungin työllisyyden kuntakokeiluun ja kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Osa henkilöstöstä on jo siirtynyt kaupungin työnjohdon alle.

Liite 1TE-toimistosta siirtyvät virkamiehet​

EhdotusEsitän, että Turun kaupunki ottaa työllisyyden kuntakokeiluun työnjohtonsa alaisuuteen em. liitteeseen 1 listatut TE-toimiston virkamiehet merkitylle ajalle.​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki ottaa työlliisyyden kuntakokeiluun työnjohtonsa alaisuuteen em. liitteeseen 1 listatut TE-toimiston virkamiehet merkitylle ajalle.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvTyöllisyys
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 14
Liite 1:TE-toimistosta siirtyvät virkamiehet