Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33119.12.2022 

10616-2021 (01 02 00)

Ehkäisevän terveydenhuollon tiimivastaavan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen

​Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 16.12.2022:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 22.10.2021 § 153 on päätetty eräiden terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien tehtäväkohtaisen palkan määräaikaisesta korottamisesta. Tehtäväkohtaisen palkan määräaikaisten korotusten perusteena on ollut terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien toimiminen ehkäisevän terveydenhuollon tiimivastaavan tehtävissä ajanjaksolle 1.9.2021 – 31.12.2022.

Terveydenhoitaja XXXXX myönnettiin edellä todettu tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus terveydenhoitajan tilapäiseen vakanssiin vak.nro 922229. Terveydenhoitaja XXXXX on aloittanut 11.10.2022 terveydenhoitajan toimessa vak.nro 252309, jossa hän jatkaa tiimivastaavan tehtävässä.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus on nyt esittänyt, että terveydenhoitaja XXXXX tehtäväkohtainen palkka maksetaan edelleen 7 %:lla korotettuna ajanjaksolla 11.10.2022– 31.12.2022, jolloin hän toimii terveydenhoitajan toimen vakanssinumero 252309 hoitajana. Esitystä voidaan pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että terveydenhoitaja XXXXX , vakanssinumero 252309, tehtäväkohtainen palkka maksetaan 7 %:lla korotettuna ajanjaksolla 11.10.2022 – 31.12.2022.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

mtpvHyvinvointi
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX