Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33521.12.2022 

15035-2022 (01 02 00)

Palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

​Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 20.12.2022:

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen sijoitetun palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 tehtäväkohtainen palkka on määritelty virheellisesti 13.9.2021 lukien. Toimi siirrettiin tuosta ajankohdasta lukien Ruusukorttelin palvelukeskuksesta perusyksikköön kotihoito Linna. Toimen työtehtävät muuttuivat tässä vaiheessa vastaaviksi kuin saman perusyksikön kotiavustajilla. Toimen ja sen haltijan tehtäväkohtainen palkka tulee nyt korottaa takautuvasti tehtävän vaativuuden mukaiselle oikealle tasolle.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös Päätin, että palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 ja em. toimen hoitaja XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 1928,84 €/kk ajanjaksolla 13.9.2021 – 31.5.2022, ajanjaksolla 1.6.2022 – 31.7.2022 tehtäväkohtainen palkka on1974,84 €/kk ja 1.8.2022 lukien 1984,71 €/kk.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

mtpvHyvinvointi
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX