Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja604.01.2023 

15035-2022 (01 02 00)

Palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 2.1.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 21.12.2022 § 335 on päätetty, että palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 ja em. toimen hoitaja XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 1.928,84 €/kk ajanjaksolla 13.9.2021 – 31.5.2022, ajanjaksolla 1.6.2022 – 31.7.2022 tehtäväkohtainen palkka on 1.974,84 €/kk ja 1.8.2022 lukien 1.984,71 €/kk.

Em. päätöstä korjataan siten, että päätöksessä otetaan huomioon 1.10.2022 voimaan tullut yleiskorotus. Siten palvelukeskusapulaisen tehtäväkohtainen palkka on 1.984,71 €/kk ajalla 1.8.2022-30.9.2022 ja 1.10.2022 lukien 1.994,63 €/kk.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös​Päätin, että palvelukeskusapulaisen toimen vakanssinumero 324030 ja em. toimen hoitaja XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 1.928,84 €/kk ajalla 13.9.2021 – 31.5.2022, 1.974,84 €/kk ajalla 1.6. – 31.7.2022, 1.984,71 €/kk ajalla 1.8.-30.9.2022, ja 1.10.2022 lukien 1.994,63 €/kk. Tämä päätös kumoaa aiemman virheellisen päätöksen.

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX