Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33821.12.2022 

14887-2022 (01 02 00)

Projektikoordinaattorin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 21.12.2022:

Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä sekä strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ovat esittäneet, että konsernihallinnon kehittämispalveluissa olevan projektikoordinaattorin toimen (vak. nro 900035) tehtäväkohtaista (3.143,95 €/kk) palkkaa tarkistetaan siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3.296,37 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ajalla 1.1.-30.6.2023.

​Esityksessä on todettu, että projektikoordinaattori XXXXX (vakanssinumero 900035) tehtäviin on aiemmin kuulunut yksittäisten kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden liikuntahankkeiden koordinointi. Hänen työnkuvansa on kuitenkin muuttunut vaativammaksi hallinnoitavien hankkeiden määrän ja erityisesti monimutkaisuuden kasvaessa. Vaativuutta on lisännyt erityisesti se, että uudet hankkeet ovat verkostohankkeita, joissa kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden lisäksi ovat mukana seuraavat kumppanit:

·​​​​​​​​ Mieli liikkeelle: Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, OSAO ja Xamk

·​​​​​​​​ Lisää liikettä: Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus (liikuntapalvelut)

·​​​​​​​​ Turun liikkuva yläkoulu/amis: Turun Steiner-koulu ja Turun normaalikoulu

​Verkostohankkeet tekevät hankkeiden hallinnoinnista, raportoinnista, sidosryhmäyhteistyöstä, viestinnästä ja vetämisestä selvästi aiempaa vaativampaa. Lisäksi uudet hankkeet ovat tuoneet mukanaan myös tarpeen hallita aiempaa suuremman määrän erilaisia rahoitusinstrumentteja.

Esityksessä on todettu, että projektikoordinaattorin toimen nykyinen tehtäväkohtainen palkka 3.143,95 €/kk ei vastaa muuttunutta tehtävänkuvaa, vaan nykyinen tehtävänkuva vastaa projektitoimiston vaativammissa tehtävissä toimivien projektikoordinaattoreiden tehtävänkuvaa (tehtäväkohtainen palkka 3.296,37 €/kk). Projektikoordinaattorin toimen (vak. nro 900035) tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa ajalle 1.1.-30.6.2023 tehtävien muuttuessa olennaisesti aiempaa vaativammiksi.

​Projektitoimiston päälliköltä saadun tiedon mukaan esitys sisältyy vuoden 2023 talousarvioon. Esityksen kustannusvaikutus on noin 1.300 euroa.

Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys voidaan katsoa perustelluksi eikä esitykseen ole huomautettavaa. Projektikoordinaattorin toimen (vak. nro 900035) tehtäväkohtaista palkkaa tehtäväkohtaista palkkaa voidaan tarkistaa esityksen mukaisesti.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

​Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että konsernihallinnon kehittämispalveluissa olevan projektikoordinaattorin toimen (vak. nro 900035) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 3.296,37 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ajalla 1.1.-30.6.2023.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja​

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX