Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö404.01.2023 

14862-2022 (01 01 00)

Tutkijan toimen (vak. nro 000262) tehtävänimikkeen muuttaminen

Hallintopäällikkö, hallintojohtajan varahenkilö Päivi Ahvenainen ja asianhallintapäällikkö Sari Suomela 15.12.2022:

​Asianhallinnassa on ollut kaksi tutkijavakanssia, joista toisen nimike on 25.11.2013 henkilövaihdoksen yhteydessä muutettu suunnittelijan vakanssiksi, joka paremmin kuvasi vakanssin tehtäväkuvaa.

Asianhallinnan tutkija eläköityy 1.3.2023. Vakanssin nimike tulisi muuttaa suunnittelijaksi, joka nimike nykyistä paremmin vastaa vakanssin tehtäväkuvaa. Samalla yhtenäistetään asiakirjahallinnon suunnittelutyötä asianhallinnassa tekevien työntekijöiden nimikkeet. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat sähköisen asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin suunnittelun ja ohjauksen erityisasiantuntijatehtävät.

Nimikemuutos ei vaikuta vakanssin palkkaan eikä kelpoisuusehtoihin.

Ehdotus​Ehdotamme, että asianhallinnan tutkijavanssin (vak. nro 000262) nimike muutetaan suunnittelijaksi 1.3.2023 alkaen​.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 16.12.2022:

​Hallintopäällikkö, hallintojohtajan varahenkilö Päivi Ahvenainen ja asianhallintapäällikkö Sari Suomela ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden asianhallinnassa oleva tutkijan toimen (vak. nro 000262) nimike muutetaan suunnittelijaksi 1.3.2023 alkaen. Suunnittelijan nimike vastaa toimen tehtäväkuvaa. Samalla yhtenäistetään asiakirjahallinnon suunnittelutyötä asianhallinnassa tekevien työntekijöiden nimikkeet.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Tutkijan toimen nimike voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 78 §:n mukaan toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden asianhallinnassa olevan tutkijan toimen (vak. nro 000262) tehtävänimikkeeksi muutetaan suunnittelija 1.3.2023 alkaen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX