Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö1309.01.2023 

108-2023 (01 01 00)

Lupasihteerin toimen (vak. nro 100017) kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen

Henkilöstöpäällikkö Anne Hiden 4.1.2023:​​

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen rakennusvalvonnan vastuualueen 1.2.2023 alkaen avoimeksi tulevan lupasihteerin toimessa (vak. nro 100017) ei ole vahvistettua kelpoisuusehtoa.​​

Ennen vakanssin täyttämistä kelpoisuusehto tulisi vahvistaa muotoon, joka on uusimmassa lupasihteerin toimessa (vak. nro 000964): Tehtävään soveltuva tutkinto tai hyvä tehtävään soveltuva työkokemus sekä asiakaspalveluosaaminen.​​

Maankäyttöjohtaja kaupunkiympäristöjohtajan varahenkilö Jyrki Lappi 4.1.2023:​

Ehdotus​Esitän, että 1.2.2023 lukien lupasihteerin toimen (vak. nro 100017) kelpoisuusehdoksi vahvistetaan tehtävään soveltuva tutkinto tai hyvä tehtävään soveltuva työkokemus sekä asiakaspalveluosaaminen.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki ja palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 5.1.2023:

Maankäyttöjohtaja, kaupunkiympäristöjohtajan varahenkilö Jyrki Lappi on esittänyt, että lupasihteerin toimen (vak. nro 100017) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva tutkinto tai hyvä tehtävään soveltuva työkokemus sekä asiakaspalveluosaaminen 1.2.2023 lukien.

​Esityksen mukaan 1.2.2023 avoimeksi tulevassa lupasihteerin toimessa ei ole kelpoisuusvaatimusta, joten ennen vakanssin täyttämistä kelpoisuusvaatimus tulisi vahvistaa samaan muotoon, joka on uusimmassa lupasihteerin toimessa (vak. nro 000964): Tehtävään soveltuva tutkinto tai hyvä tehtävään soveltuva työkokemus sekä asiakaspalveluosaaminen. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin, että lupasihteerin toimen (vak. nro 100017) kelpoisuusvaatimuksena on 1.2.2023 lukien tehtävään soveltuva tutkinto tai hyvä tehtävään soveltuva työkokemus sekä asiakaspalveluosaaminen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX