Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33321.12.2022 

14580-2022 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen määräaikaiseen järjestelmäasiantuntijan toimeen (vakanssinumero 903424) siirtyvälle työntekijälle

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 16.12.2022:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan järjestelmäasiantuntijan toimessa (vak. nro 409079). Henkilökohtainen lisä on ollut 168,90 €/kk.

XXXXX siirtyy määräaikaiseen järjestelmäasiantuntijan toimeen (vak. nro 903424) ajalle 1.1.2023-31.12.2024. XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä määräaikaiseen järjestelmäasiantuntijan toimeen (vak. nro 903424), koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

​Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan määräaikaista järjestelmäasiantuntijan toimea (vak. nro 903424) ajalla 1.1.2023-31.12.2024. XXXXX henkilökohtainen lisä on 168,90 €/kk.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, IT-palvelut
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX