Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja32716.12.2022 

14879-2022 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen henkilöstöpäällikön virkaan (vak. nro 000424) siirtyvälle työntekijälle

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 15.12.2022:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan henkilöstöpäällikön toimessa (vak. nro 000961). Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 107,68 €/kk.

XXXXX siirtyy henkilöstöpäällikön virkaan (vak. nro 000424) 1.1.2023 alkaen. XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä henkilöstöpäällikön virkaan (vak. nro 000424), koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan henkilöstöpäällikön virkaa (vak. nro 000424) 1.1.2023 alkaen. XXXXX henkilökohtainen lisä on 107,68 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX