Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja4930.12.2022 

15348-2022 (02 08 00)

Arkkitehti- ja pääsuunnittelun sekä tietomallikoordinaattorin hankinta

Hankepäällikkö Tommy Gustafsson 29.12.2022:

Konsernihallinto, Tilapalvelut julkaisi 20.10.2022 julkisten hankintojen Hilma -palveluun sekä Haahtela PRIS -projektipankkiin hankintailmoituksen koskien Päihdehuollon monipalvelukeskuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelun sekä tietomallikoordinaattorin hankintaa. Hankintailmoitus tehtiin myös EU:n laajuisena TED-ilmoituksena, huomioiden vähintään 35 päivän tarjousajan.

Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena laatua sekä halvinta hintaa, vertailuperusteen painottuen 40 % laatuun ja 60 % hintaan.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajayrityksen tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä esittää referenssinä yksi seuraavat kriteerit täyttävä kohde:

-​​​​​​ 1.1.2015 jälkeisellä ajalla rakennusluvan saanut

-​​​​​​ vähintään 4500 brm² kokoinen

-​​​​​​ tietomallipohjainen suunnittelu

-​​​​​​ suunnittelukohde jostakin seuraavista rakennusluokituksista:

o​​ 014 erityisryhmien asuinrakennukset,

o​​ 061 terveydenhuoltorakennukset tai

o​​ 062 sosiaalipalvelurakennukset.

Lisäksi yrityksen luottoluokitus tuli olla Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating –raportin mukaan A tai sitä vastaava.

Tarjoajan oli mahdollista saada lisää laatupisteitä, mikäli yrityksellä on toinen vastaavat kriteerit täyttävä ja rakentamiskustannukseltaan väh. 8 M € arvoinen referenssikohde sekä hankkeeseen nimettävät suunnittelijat ja koordinaattori oli toiminut pääsuunnittelijana yllä olevat kriteerit täyttävässä hankkeessa tai vähinään 200 tuntia projektiarkkitehtina tai tietomallikoordinaattorina yllä olevat kriteerit täyttävässä hankkeessa.

Projektipankin latauslinkki tarjoukseen julkaistiin hankinnan Hilma -ilmoituksessa. Tarjouspyyntöaineisto oli ladattavissa Haahtela PRIS -pankista.

Määräaikaan 9.12.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin kuusi tarjousta.

Liite 1​Tarjousten avauspöytäkirja

Kaikki tarjoajat täyttivät minimikriteerit.

Sweco Architects, kattohinta 248.749,00 € (alv 0 %)

AW2 Architects Oy, kattohinta 375.​150,00 € (alv 0 %)

Arkkitehtitoimisto Harris ja Kijisik Oy, kattohinta 285.​000,00 € (alv 0 %)

Arkkitehdit Kontukoski Oy, kattohinta 235.000,00 € (alv 0 %)

Raami Arkkitehdit Oy, kattohinta 208.200,00 € (alv 0 %)

Schauman Arkkitehdit Oy, kattohinta 152.125,00 € (alv 0 %)

​Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Schauman Arkkitehdit Oy. Schauman Arkkitehdit Oy:n tarjoushinnan ollessa poikkeuksellisen alhainen, pyysi Tilapalvelut yritykseltä selvitystä siitä kykeneekö tarjoaja täyttämään työnantajavelvoitteet ja suoriutumaan toimeksiannosta. Schauman Arkkitehdit Oy antoi selvityksen ja perustelun alhaiselle tarjoushinnalle. Tilapalvelut pitää selvitystä riittävänä työnantajavelvoitteiden täyttymisen ja toimeksiannosta suoriutumisen kannalta.

Liite 2​Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteyksineen

Kokonaispisteytyksessä tarjoajat saivat seuraavat pisteet

Sweco Architects 76,7 pistettä

AW2 Architects Oy 34,3 pistettä

Arkkitehtitoimisto Harris ja Kijisik Oy 63,0 pistettä

Arkkitehdit Kontukoski Oy 78,8 pistettä

Raami Arkkitehdit Oy 83,8 pistettä

Schauman Arkkitehdit Oy 90,0 pistettä

Eniten pisteitä kokonaispisteytyksessä sai Schauman Arkkitehdit Oy.

vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö:

Päätös​Päätin, että Päihdehuollon monipalvelukeskuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu sekä tietomallikoordinaattori hankitaan Schauman Arkkitehdit Oy:ltä kattohintaan 152.125,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta Hemsö Suomi Oy:n kanssa myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Eemeli Myllärinen,

vs. tilahallintapäällikkö

vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAW2 Architects Oy
aoArkkitehdit Kontukoski Oy
aoArkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
tpvHemsö Suomi Oy
aoRaami Arkkitehdit Oy
aoSchauman Arkkitehdit Oy
aoSweco Architects Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 49
Liite 1:Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 2:Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteyksineen