Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja5630.12.2022 

15366-2022 (02 08 00)

Päihdehuollon monipalvelukeskus, Paloteknisen suunnittelun hankinta

Hankepäällikkö Tommy Gustafsson 29.12.2022:

Konsernihallinto, Tilapalvelut julkaisi 20.10.2022 julkisten hankintojen Hilma -palveluun sekä Haahtela PRIS -projektipankkiin hankintailmoituksen koskien Päihdehuollon monipalvelukeskuksen paloteknisen suunnittelijan hankintaa. Hankintailmoitus tehtiin myös EU:n laajuisena TED-ilmoituksena, huomioiden vähintään 35 päivän tarjousajan.

Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena laatua sekä halvinta hintaa, vertailuperusteen painottuen 20 % laatuun ja 80 % hintaan.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajayrityksen tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä esittää referenssinä yksi seuraavat kriteerit täyttävä kohde:

-​​​​​​ 1.1.2015 jälkeisellä ajalla rakennusluvan saanut

-​​​​​​ vähintään 4500 brm² kokoinen

-​​​​​​ suunnittelukohde jostakin seuraavista rakennusluokituksista:

o​​ 014 erityisryhmien asuinrakennukset,

o​​ 061 terveydenhuoltorakennukset tai

o​​ 062 sosiaalipalvelurakennukset.

Lisäksi yrityksen luottoluokitus tuli olla Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating –raportin mukaan A tai sitä vastaava.

Tarjoajan oli mahdollista saada lisää laatupisteitä, mikäli yrityksellä on toinen vastaavat kriteerit täyttävä ja rakentamiskustannukseltaan väh. 8 M € arvoinen referenssikohde sekä hankkeeseen nimettävä suunnittelija on toiminut palotekniikkasuunnittelijana yllä olevat kriteerit täyttävässä hankkeessa.

Projektipankin latauslinkki tarjoukseen julkaistiin hankinnan Hilma -ilmoituksessa. Tarjouspyyntöaineisto oli ladattavissa Haahtela PRIS -pankista.

Määräaikaan 9.12.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin neljä tarjousta.

Liite 1​Tarjousten avauspöytäkirja

Kaikki tarjoajat täyttivät minimikriteerit.

Sitowise Oy 18.000,00 € (alv 0 %)

Ramboll Finland Oy 9.500,00 € (alv 0 %)

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy 14.240,00 € (alv 0 %)

KK-Palokonsultti Oy 18.820,00 € (alv 0 %)

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Ramboll Finland Oy.

Liite 2​Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteytyksineen​

Kokonaispisteytyksessä tarjoajat saivat seuraavat pisteet:

Sitowise Oy 59,2 pistettä

Ramboll Finland Oy 100,0 pistettä

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy 73,4 pistettä

KK-Palokonsultti Oy 60,4 pistettä

Eniten pisteitä kokonaispisteytyksessä sai Ramboll Finland Oy.

vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö:​

Päätös​Päätin, että Päihdehuollon monipalvelukeskuksen palotekninen suunnittelu hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä kattohintaan 9.500,00 € (alv 0 %)

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta Hemsö Suomi Oy:n kanssa myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Eemeli Myllärinen

vs. tilahallintapäällikkö

vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvHemsö Suomi Oy
aoKK-Palokonsultti Oy
aoPalotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
aoRamboll Finland Oy
aoSitowise Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 56
Liite 1:Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 2:Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteyksineen