Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja5430.12.2022 

15360-2022 (02 08 00)

Päihdehuollon monipalvelukeskus, LVI-suunnittelun hankinta

Hankepäällikkö Tommy Gustafsson 29.12.2022:

Konsernihallinto, Tilapalvelut julkaisi 20.10.2022 julkisten hankintojen Hilma -palveluun sekä Haahtela PRIS -projektipankkiin hankintailmoituksen koskien Päihdehuollon monipalvelukeskuksen LVI-suunnittelijan hankintaa. Hankintailmoitus tehtiin myös EU:n laajuisena TED-ilmoituksena, huomioiden vähintään 35 päivän tarjousajan.

Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena laatua sekä halvinta hintaa, vertailuperusteen painottuen 20 % laatuun ja 80 % hintaan.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajayrityksen tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä esittää referenssinä yksi seuraavat kriteerit täyttävä kohde:

-​​​​​​ 1.1.2015 jälkeisellä ajalla rakennusluvan saanut

-​​​​​​ vähintään 4500 brm² kokoinen

-​​​​​​ tietomallipohjainen suunnittelu

-​​​​​​ suunnittelukohde jostakin seuraavista rakennusluokituksista:

o​​ 014 erityisryhmien asuinrakennukset,

o​​ 061 Terveydenhuoltorakennukset tai

o​​ 062 sosiaalipalvelurakennukset.

Lisäksi yrityksen luottoluokitus tuli olla Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating –raportin mukaan A tai sitä vastaava.

Tarjoajan oli mahdollista saada lisää laatupisteitä, mikäli yrityksellä on toinen vastaavat kriteerit täyttävä ja rakentamiskustannukseltaan väh. 8 M € arvoinen referenssikohde sekä hankkeeseen nimettävä suunnittelija on toiminut LVI-suunnittelijana yllä olevat kriteerit täyttävässä hankkeessa.

Projektipankin latauslinkki tarjoukseen julkaistiin hankinnan Hilma -ilmoituksessa. Tarjouspyyntöaineisto oli ladattavissa Haahtela PRIS -pankista.

Määräaikaan 9.12.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin neljä tarjousta.

Liite 1​Tarjousten avauspöytäkirja

Kaikki tarjoajat täyttivät minimikriteerit.

Sitowise Oy 99​.100,00 € (alv 0 %)

Sweco Talotekniikka Oy 112.​474,00 € (alv 0 %)

Rejlers Rakentaminen Oy 104.​000,00 € (alv 0 %)

Granlund Turku Oy 75​.000,00 € (alv 0 %)

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Granlund Turku Oy.

Liite 2​Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteytyksineen​

Kokonaispisteytyksessä tarjoajat saivat seuraavat pisteet:

Sitowise Oy 80,5 pistettä

Sweco Talotekniikka Oy 73,3 pistettä

Rejlers Rakentaminen Oy 77,7 pistettä

Granlund Turku Oy 100,00 pistettä

Eniten pisteitä kokonaispisteytyksessä sai Granlund Turku Oy.

vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö:

Päätös​Päätin, että Päihdehuollon monipalvelukeskuksen LVI-suunnittelu hankitaan Granlund Turku Oy:ltä kattohintaan 75.000,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta Hemsö Suomi Oy:n kanssa myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Eemeli Myllärinen

vs. tilahallintapäällikkö

vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä​

Jakelu

aoGranlund Turku Oy
tpvHemsö Suomi Oy
aoRejlers Rakentaminen Oy
aoSitowise Oy
aoSweco Talotekniikka Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 54
Liite 1:Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 2:Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteyksineen