Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö604.01.2023 

14992-2022 (01 01 00)

Vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608172) kelpoisuusehdon muuttaminen

Henkilöstöpäällikkö Anne Hiden 19.12.2022:

​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön rakennuttamisen vastuualueen 1.1.2023 alkaen avoimeksi tulevan vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608172) kelpoisuusehtona on teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintosuunnalla suoritettu teknikon tai insinöörin tutkinto ja käytännön kokemusta rakennusmestarin toimialaan kuuluvissa tehtävissä.

Ennen vakanssin täyttämistä julkisella haulla kelpoisuusehto tulisi vahvistaa selkeämpään muotoon tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.​​

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 19.12.2022:

Esitän, että 1.1.2023 avoimeksi tulevan vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608172) kelpoisuusehdoksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.12.2022:

​Kaupunkiympäristöjohtaja on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa 1.1.2023 avoimeksi tulevan vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608172) kelpoisuusvaatimus tulisi vahvistaa selkeämpään muotoon ennen toimen täyttämistä julkisella haulla.

​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on esittänyt toimen kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Hallintosäännön 78 §:n mukaan toimien tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin, että vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608172) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto 1.1.2023 lukien.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX