Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja5330.12.2022 

15357-2022 (02 08 00)

Päihdehuollon monipalvelukeskus, Spriklerisuunnittelun hankinta

Hankepäällikkö Tommy Gustafsson 29.12.2022:

Konsernihallinto, Tilapalvelut julkaisi 20.10.2022 julkisten hankintojen Hilma -palveluun sekä Haahtela PRIS -projektipankkiin hankintailmoituksen koskien Päihdehuollon monipalvelukeskuksen sprinklerisuunnittelijan hankintaa. Hankintailmoitus tehtiin myös EU:n laajuisena TED-ilmoituksena, huomioiden vähintään 35 päivän tarjousajan.

Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena laatua sekä halvinta hintaa, vertailuperusteen painottuen 20 % laatuun ja 80 % hintaan.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajayrityksen tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä esittää referenssinä yksi seuraavat kriteerit täyttävä kohde:

-​​​​​​ 1.1.2015 jälkeisellä ajalla rakennusluvan saanut

-​​​​​​ vähintään 4500 brm² kokoinen

-​​​​​​ tietomallipohjainen suunnittelu

-​​​​​​ suunnittelukohde jostakin seuraavista rakennusluokituksista:

o​​ 014 erityisryhmien asuinrakennukset,

o​​ 061 terveydenhuoltorakennukset tai

o​​ 062 sosiaalipalvelurakennukset.

​Lisäksi yrityksen luottoluokitus tuli olla Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating –raportin mukaan A tai sitä vastaava.

Tarjoajan oli mahdollista saada lisää laatupisteitä, mikäli yrityksellä on toinen vastaavat kriteerit täyttävä ja rakentamiskustannukseltaan väh. 8 M € arvoinen referenssikohde sekä hankkeeseen nimettävä suunnittelija on toiminut sprinklerisuunnittelijana yllä olevat kriteerit täyttävässä hankkeessa.

​Projektipankin latauslinkki tarjoukseen julkaistiin hankinnan Hilma -ilmoituksessa. Tarjouspyyntöaineisto oli ladattavissa Haahtela PRIS -pankista.

Määräaikaan 9.12.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin kolme tarjousta.

Liite 1​Tarjousten avauspöytäkirja

Kaikki tarjoajat täyttivät minimikriteerit.​

Sweco Talotekniikka Oy 23.900,00 € (alv 0 %)

Probemen Oy 29.800,00 € (alv 0 %)

Granlund Turku Oy 207.000,00 € (alv 0 %)

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Sweco Talotekniikka Oy.

Liite 2​Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteytyksineen

Kokonaispisteytyksessä tarjoajat saivat seuraavat pisteet:

Sweco Talotekniikka Oy 100,0 pistettä

Probemen Oy 72,2 pistettä

Granlund Turku Oy 29,2 pistettä

Eniten pisteitä kokonaispisteytyksessä sai Sweco Talotekniikka Oy.

vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö:

Päätös​Päätin, että Päihdehuollon monipalvelukeskuksen sprinklerisuunnittelu hankitaan Sweco Talotekniikka Oy:ltä kattohintaan 23.900,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta Hemsö Suomi Oy:n kanssa myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Eemeli Myllärinen,

vs. tilahallintapäällikkö

vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luodon varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoGranlund Turku Oy
tpvHemsö Suomi Oy
aoProbemen Oy
aoSweco Talotekniikka Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 53
Liite 1:Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 2:Tarjousvertailu hinta- ja laatupisteyksineen