Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2229.12.2022 

15306-2022 (02 08 00)

Kolmen koulutalon liikuntasalin esitystekniikan uusiminen

Sähköasiantuntija Harri Kakko 28.12.2022:

Koulurakennusten liikuntasaleissa on erilaisten tapahtumien järjestämisen apuna ns. esitystekniikkaa; ääni- ja valolaitteisto, sekä nykyisin myös kuvalaitteisto. Aurajoen, Haarlan ja Wäinö Aaltosen koulutalojen esitystekniikka on 20-25 vuotta vanhaa. Järjestelmät ovat osin toimimattomia eivätkä täytä tekniikan osalta nykypäivän vaateita.

Turun kaupungin Konsernihallinnon Tilapalvelut pyysi 8.12.2022 sähkösuunnittelutoimistoilta tarjoukset Aurajoen, Haarlan ja Wäinö Aaltosen koulutalojen liikuntasalien esitystekniikan uusimisen sähkösuunnittelusta.

Tarjouspyyntö tehtiin Haahtela Pris -projektipankin kautta. Tarjouksen antoi kolme suunnittelutoimistoa.

Valintaperusteena hankinnassa käytetään tarjouspyynnön mukaisesti halvinta hintaa.

Saamamme tarjoukset sijoittuivat tarjousvertailussa seuraavasti (hinnat alv 0 %):

APT-Elektro Oy, tarjoushinta 9.000,00 €

Sähköinsinööritoimisto INSTALO Oy, tarjoushinta 13.500,00 €

Sweco Talotekniikka Oy, tarjoushinta 22.300,00 €

Halvimman tarjouksen on antanut APT-Elektro Oy.

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan Harri Kakko, puh. 050 558 9354.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:​​​​​​​​

Päätös​​

Päätin, että kolmen koulutalon liikuntasalin esitystekniikan uusimisen sähkösuunnittelu hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta APT-Elektro Oy:ltä, jonka tarjoushinta on 9.000,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.​

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAPT-Elektro Oy
aoSweco Talotekniikka Oy
aoSähköinsinööritoimisto INSTALO Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX