Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö1509.01.2023 

169-2023 (02 06 01, 02 06 00)

Hyvinvointialueelle siirtyneiden toimintojen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyminen vuonna 2023

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami 9.1.2023:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja samassa yhteydessä merkittävä osa Turun kaupungin toiminnoista sekä henkilöstöstä siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Muutos vaikuttaa kaupungin talouspalveluihin ja ylimenokaudella tapahtumia käsittelevät sekä hyvinvointialueelle siirtyneet että kaupungin henkilöstöön edelleen kuuluvat henkilöt. Toiminnan jatkuvuutta ja sujuvuutta on pyritty varmistamaan Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyöllä.

Lähtökohtaisesti siirtyneet henkilöt hoitavat vuotta 2022 koskevat tehtävät kuten tähänkin asti. Tämä on tärkeää, koska tapahtumiin liittyvä asiantuntemus on siirtyneellä henkilöstöllä. Asioiden valmisteluun ja käsittelyyn (mm. tiliöinti ja asiatarkastus) ei liity muodollista ongelmaa, mutta menojen hyväksyjän tulee olla Turun kaupungin viranhaltija.

Hyväksyttäviä ostolaskuja on arvioitu muodostuvan noin 2500-3000. Suuren määrän seurauksena on luotu mahdollisuus niin sanottuun massahyväksyntään, jolloin hyväksyntää ei tarvitse tehdä laskukohtaisesti. Järjestelmästä ajetaan raportti ja siinä eritellyt laskut hyväksytään viranhaltijan päätöspöytäkirjalla. Toimintamalli on käyty läpi sekä sisäisen tarkastuksen tarkastusjohtajan että tilintarkastajan kanssa eikä heillä ei ollut toimintatapaan huomautettavaa.

Ostolaskujen lisäksi hyväksyttäväksi tulee myyntilaskujen hyvityspyyntöjä noin 400 sekä jonkin verran muistiotositteita ja menotositteita. Koska näitä on lukumääräisesti vähemmän, hyväksyntä voidaan tehdä näiden osalta tositekohtaisesti.

Talousjohtaja on tarpeen oikeuttaa hyväksymään hyvinvointialueelle siirtyneiden toimintojen vuotta 2022 koskevat ostolaskut, myyntilaskujen hyvityspyynnöt sekä muistio- ja menotositteet.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään hyvinvointialueelle siirtyneiden toimintojen vuotta 2022 koskevat ostolaskut, myyntilaskujen hyvityspyynnöt sekä muistio- ja menotositteet.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX