Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö505.01.2023 

562-2021 (02 08 00)

Turun kaupungin varhaiskasvatuksen kalusteiden sopimuksen jatkaminen ajalle 1.4.2023 - 31.3.2024

 

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 1.4.2021 § 33 on päätetty Turun kaupungin varhaiskasvatuksen kalusteiden toimittajaksi 31.3.2023 päättyvälle kaudelle Tevella Oy tarjoamillaan hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksien mukaisin ehdoin.

 

Tarjouspyynnössä 562-2021 varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta tilaajan päätöksellä alkuperäisin yhdellä (1) + yhdellä vuodella ajoille 1.4.2023 – 31.3.2024 ja 1.4.2024 – 31.3.2025. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

 

Tevella Oy on osoittanut täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut vaatimukset.

 

Sopimuksen mukaisesti, optiokauden osalta Toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista vain Toimittajasta itsestään riippumattomia olennaisia Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle hintojen muuttamisesta kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista. Toimittaja ei ole esittänyt hinnankorotusta.

 

Hankinnan käyttäjä puoltaa option käyttöönottoa.

 

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä sekä määrätä hankintaan ja tilaamiseen oikeutettuja sitovasti ne hankintapaikat, joista hankintaan ja tilaamiseen oikeutetut saavat tehdä hankintoja (hallintosääntö 75 §).

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että Turun kaupungin varhaiskasvatuksen kalusteiden hankintasopimusta jatketaan optiovuodella ajalle 1.4.2023 – 31.3.2024.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Toisen optiovuoden mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

  

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen, puhelin 040 724 3725.

 

Jakelu

aoTevella Oy
tiedKaupunginhallitus