Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33621.12.2022 

15108-2022 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen 12.12.2022

Henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen 19.12.2022:

Toimistosihteeri XXXXX on maksettu aiemmin henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan toimistosihteerin tehtävässä Sijaishuollon sosiaalityön yksikössä (vak.nro 300121).

Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 99,08 €/kk. Kyseisen lisän myöntämisperusteet ovat edelleen voimassa Torniaisen siirtyessä toimistosihteerin tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden yksikköön (vak. nro 409063) 12.12.2022 alkaen. Kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Esitän, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 12.12.2022 alkaen vakituiseen tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden yksikköön (vk. nro 409063). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 99,08 €/kk.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 12.12.2022 alkaen vakituiseen tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden yksikköön (vk. nro 409063). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 99,08 €/kk.

​​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX