Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö804.01.2023 

15299-2022 (01 01 00)

Kahden vastaavan rakennuttajan toimen perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen

Kaupunkiympäristön kunnossapito, infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin ja kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 28.12.2022:​​​

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkiympäristön kunnossapidon vastuualueelle on henkilöstösuunnitelman 2023 mukaisesti tarkoitus perustaa kaksi työsopimussuhteista vastaavan rakennuttajan toimea, toinen katu- ja toinen vihervalvonnan tehtäviin.​​

​Kunnossapidon uudet vakanssit tulevat täydentämään alueurakoiden kunnossapitotöiden rakennuttajatöitä. Tällä hetkellä rakennuttajilla on useampia alueita valvottavanaan. Kunnossapitotöiden rakennuttamistyöt ovat jokaisella alueella lisääntyneet. Myös uusia alueita rakentuu lisää koko ajan. Kunnossapidon tulee resursoida myös suunnitteluprosessiin ja hankkeisiin osallistumiset. Viherpuolella erityisesti luonnonmonimuotoisuusohjelman toteuttaminen ja​ lisääntynyt tarve pienten kunnossapitoluonteisten korjaustöiden rakennuttamiseen edellyttävät lisää resurssointia.

​​​Teknisten sopimuksen vakanssien tehtävien vaativuuden arviointiryhmä on 15.12.2022 arvioinut perustettavien vakanssien vaativuuden ja määritellyt tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.626,42 €/kk (TS II, VL 3D*. Vakanssien kelpoisuusehdoksi tulisi vahvistaa tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.​​

Vakanssien perustaminen ja täyttäminen on huomioitu osana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa ja vakanssien perustaminen on huomioitu palvelukokonaisuuden HTV-luvussa sekä talousarviossa.

​​​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 28.12.2022:

​​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus esittää,

​-​​​​​​ että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön kunnossapidon vastuualueelle perustetaan 1.2.2023 alkaen kaksi vastaavan rakennuttajan työsopimussuhteista toimea, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3.626,42 €/kk (TS II, VL 3D*) ja joiden kelpoisuusehdoksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja

​​​-​​​​​​ että perustettavat toimet saa täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.​

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki ja palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.1.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön kunnossapidon vastuualueelle perustetaan 1.2.2023 lukien kaksi vastaavan rakennuttajan työsopimussuhteista toimea, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3.626,42 €/kk (TS II, VL 3D*) ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Kaupunkiympäristöjohtaja on lisäksi esittänyt, että perustettavat toimet saa täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.​

​Esityksen mukaan kunnossapidon uudet vakanssit tulevat täydentämään alueurakoiden kunnossapitotöiden rakennuttajatöitä, jotka ovat jokaisella alueella lisääntyneet. Myös uusia alueita rakentuu lisää koko ajan. Kunnossapidon tulee resursoida myös suunnitteluprosessiin ja hankkeisiin osallistumiset. Viherpuolella erityisesti luonnonmonimuotoisuusohjelman toteuttaminen ja​ lisääntynyt tarve pienten kunnossapitoluonteisten korjaustöiden rakennuttamiseen edellyttävät lisää resurssointia.

​Kaupunkiympäristöjohtaja on esittänyt perustettavien toimien tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.626,42 €/kk (TS/PR II, VL 3D*). TS TVA-ryhmä on 15.12.2022 arvioinut perustetavien toimien tehtävän vaativuuden ja arvioinut tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.626,42 €/kk (TS/PR II, VL 3D*). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn tehtäväkohtaisen palkan osalta.

​Kaupunkiympäristöjohtaja on esittänyt perustettavien toimien kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Esityksessä on todettu, että toimien perustaminen ja täyttäminen on huomioitu osana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa ja vakanssien perustaminen on huomioitu palvelukokonaisuuden HTV-luvussa sekä talousarviossa.

Perustettavaksi esitettyjen toimien toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimien perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Liite 1Esitys vastaavan rakennuttajan toimen perustamisesta

Liite 2Esitys vastaavan rakennuttajan toimen perustamisesta

Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:

-​​​​​​ Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, perustetaan 1.2.2023 lukien kaksi vastaavan rakennuttajan työsopimussuhteista toimea, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3.626,42 €/kk (TS/PR II, 5 01 02 01 4, VL 3D) ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto,

-​​​​​​ kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus saa täyttää tällä päätöksellä perustettavat toimet ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 8
Liite 1:Vastaava rakennuttaja, perustamislomake
Liite 2:Vastaava rakennuttaja, perustamislomake