Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö16122.12.2022 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus ajalla 1.1.-31.5.2023 / HKScan Finland Oy

Hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen ja lakimies Sanni-Sofia Nieminen:

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi HKScan Finland Oy:n Elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen 3 liha ja lihavalmisteet (Dnro 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

HKScan Finland Oy on esittänyt hinnankorotuksia Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi (liite 1).

​Sopimuksen alkuperäinen arvo on noin 4 500 000 euroa. HKScan Finland Oy:n esityksen mukaan hintojen korottamisen vaikutus viiden kuukauden ajalta on noin 65 000 euroa, mikä merkitsee noin 1,4 % korotusta sopimuksen kokonaisarvoon.

​Ottaen huomioon HKScan Finland Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että hintojen tarkastaminen ajalle 1.1.-31.5.2023 on perusteltua Turun kaupungin osalta. HKScan Finland Oy:n on kuitenkin välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hintoihin liittyvät alentavat tekijät.

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

Liite 1 Tarkistetut hinnat ajalle 1.1.-31.15.2023 (salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

PäätösPäätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen 3 liha- ja lihavalmisteet (diaari 10482–2019) hyväksytään liitteen 1 mukaiset hinnankorotukset ajalle 1.1.–31.15.2023 Turun kaupungin osalta. HKScan Finland Oy:n on välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hinnoissa mahdolliset alentavat tekijät ja ilmoitettava näistä muutoksista Turun kaupungille.​

​Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

Lisätietoja: Päivi Aaltonen, puh. 040 724 3725.

Jakelu

aoHKScan Finland Oy
ilmKaarea Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
ilmXXXXX