Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö41728.12.2022 

15047-2022 (01 01 00)

Erityisasiantuntijan ja asiantuntijan toimen perustaminen konsernihallinnon palveluiden hallintaan

Vs. järjestämisjohtaja Minna Sartes, palveluiden hallinnan johtaja Juhani Anttonen 20.12.2022:

Järjestämistoiminnon (1.1.2023 alkaen Integraatiotoiminnon) palvelujen hallinnan yksikön tehtäviin kuuluvat mm. palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen asiakastarpeeseen perustuen, palveluketjujen ja palveluiden hallinta sekä palveluverkon kokonaishallinta. Yksikkö jakautuu palvelujen hallinnan ja palveluverkon hallinnan tiimeihin. Palvelujen hallinnan yksikön tehtävänä on kehittää palveluiden ja palveluverkon hallinnan työskentelyn toimintamalleja, tuoda ihmislähtöisyyttä palveluiden ja palveluverkon kehittämiseen ja kaupunkitasoisesti vastata palveluiden ja palveluverkon hallinnan tiedonhallinnasta esim. keskitetystä palvelu- ja tuotetiedon hallinnan sovelluksen kehityksestä ja ylläpidosta. Esitämme perustettavaksi seuraavat toimet yksikön täysipainoisen toiminnan jatkamiseksi:

1)​​​ Erityisasiantuntija (palvelurakenteet ja palveluketjut)

vastuualueeksi on määritelty Turun kaupungin keskitettyjen palvelurakenteiden ja palveluketjujen hallinnan toimintamallien kehittäminen. Tehtävä sisältää toimintamallin ja keskitetyn palvelu- ja tuotetiedon hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen Turun kaupungin Uusi Turku hankkeen tarpeiden ohjaamana. Lisäksi hän toimii Turku PLM sovelluksen haltijana ja siinä roolissa huolehtii tai toteuttaa Turku PLM sovellukseen liittyvistä tehtävistä, esimerkiksi yhteistyöstä järjestelmätoimittajaan ja IT-palveluihin, tietoturvan ja tietosuojan toteutuksesta, käyttövaltuushallinnan organisoinnista, sopimusten hallinnasta, dokumentaation hallinnasta sekä sovellusta koskevien lainvaatimusten täyttämisestä.

2)​​​ Asiantuntija, palvelut ja palvelukuvaukset

vastuualueeksi on määritelty Turun kaupungin keskitettyjen palvelu- ja tuotetiedon hallinnan toimintamallien kehittäminen. Tehtävä sisältää toimintamallin ja keskitetyn palvelu- ja tuotetiedon hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen Turun kaupungin Uusi Turku hankkeen tarpeiden ohjaamana. Lisäksi hän varmistaa avainkäyttäjien määrittelemien palveluiden tietojen ja tuotetietojen laadun ennen tietojen julkaisemista hyödyntäviin järjestelmiin. Työssään hän:

-osallistuu Palvelu- ja tuotetiedon hallintaa kehittävien projekteihin suorittamalla tarkemmalla tasolla tapahtuvaa osaprosessien sekä prosessin- ja työn kulkujen määrittelyä.

-toimii Turku PLM pääkäyttäjänä ja ylläpitää ja kouluttaa oman alueen avainkäyttäjäverkostoa

​​

Perustettavat vakanssit on hyväksytty konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa. Vakanssien perustamisella ei ole konsernihallinnon nykyiseen työvoiman käyttöön lisäävää HTV-vaikutusta, sillä tehtäviä on hoidettu määräaikaisen työvoiman avulla tällä hetkellä. Kokonaisuuden hoitamisen on kuitenkin katsottu edellyttävän pysyvää työvoiman tarvetta. Vakanssien perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on yhteensä vuositasolla 99​005 € työnantajasivukuluineen. Vakanssien tehtäväkohtaiset palkat on määritelty määräaikaisten sopimusten / määräaikaisesti tehtävää hoitavien maksussa olevien tehtäväkohtaisten palkkojen mukaisesti.

​Esitämme, että konsernihallintoon palveluiden hallintaan (045720 Palvelujen hallinta) perustetaan 1.1.2023 lähtien seuraavat työsopimussuhteiset toimet, joiden kelpoisuuvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

-​​​​​​ Erityisasiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 3296,37 €/kk (KVTES/01ASI040)

-​​​​​​ Asiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 2712,84 €/kk (KVTES / 01ASI040)

Lisäksi esitämme, että perustettavat toimet voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Liite 1​Esitys erityisasiantuntijan toimen perustamisesta

Liite 2​Esitys asiantuntijan toimen perustamisesta

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 21.12.2022:

Vs. järjestämisjohtaja Minna Sartes ja palveluiden hallinnan johtaja Juhani Anttonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon integraatiotoiminnon palvelujen hallintaan perustetaan 1.1.2023 lukien erityisasiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.296,37 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 3A) sekä asiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.712,84 €/kk (KVTES/

01ASI040, VL 1A). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen toimien tehtäväkohtaisesta palkasta.

Perustettavien erityisasiantuntijan ja asiantuntijan toimen kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen. Lisäksi on esitetty, että perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Esityksessä on todettu, että erityisasiantuntijan vastuualueeksi on määritelty Turun kaupungin keskitettyjen palvelurakenteiden ja palveluketjujen hallinnan toimintamallien kehittäminen. Tehtävä sisältää toimintamallin ja keskitetyn palvelu- ja tuotetiedon hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen Turun kaupungin Uusi Turku hankkeen tarpeiden ohjaamana. Lisäksi hän toimii Turku PLM sovelluksen haltijana ja siinä roolissa huolehtii tai toteuttaa Turku PLM sovellukseen liittyvistä tehtävistä, esimerkiksi yhteistyöstä järjestelmätoimittajaan ja IT-palveluihin, tietoturvan ja tietosuojan toteutuksesta, käyttövaltuushallinnan organisoinnista, sopimusten hallinnasta, dokumentaation hallinnasta sekä sovellusta koskevien lainvaatimusten täyttämisestä.​

Esityksessä on todettu myös, että asiantuntijan vastuualueeksi on määritelty Turun kaupungin keskitettyjen palvelu- ja tuotetiedon hallinnan toimintamallien kehittäminen. Tehtävä sisältää toimintamallin ja keskitetyn palvelu- ja tuotetiedon hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen Turun kaupungin Uusi Turku hankkeen tarpeiden ohjaamana. Lisäksi hän varmistaa avainkäyttäjien määrittelemien palveluiden tietojen ja tuotetietojen laadun ennen tietojen julkaisemista hyödyntäviin järjestelmiin.

Esityksen mukaan perustettavaksi esitetyt toimet on hyväksytty konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa. Toimien perustamisella ei ole konsernihallinnon nykyiseen työvoiman käyttöön lisäävää HTV-vaikutusta, sillä tehtäviä on hoidettu määräaikaisen työvoiman avulla tällä hetkellä. Kokonaisuuden hoitamisen on kuitenkin katsottu edellyttävän pysyvää työvoiman tarvetta.

Perustettavaksi esitettyjen toimien toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimien perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

​Hallintosäännön 78 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1Esitys erityisasiantuntijan toimen perustamisesta

Liite 2Esitys asiantuntijan toimen perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin, että

​-​​​​​​ Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinnon integraatiotoiminnon palvelujen hallinta, perustetaan 1.1.2023 lukien erityisasiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.296,37 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 3A) sekä asiantuntijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.712,84 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 1A), ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus,

-​​​​​​ perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tpvKonsernihallinto, palvelujen hallinta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 417
Liite 1:Esitys erityisasiantuntijan toimen perustamisesta
Liite 2:Esitys asiantuntijan toimen perustamisesta