Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö104.01.2023 

1534-2020 (02 08 00)

Hinnankorotus koskien yleiskankaita sekä tekstiilityön tarvikkeita

 

 

Projektipäällikkö Tapani Järvinen:

 

Turun kaupungilla on Eurokangas Oy:n kanssa sopimus yleiskankaista sekä tekstiilityön tarvikkeista.

 

Nykyinen sopimus (diaarilla 1534-2020) on voimassa 30.6.2023 asti, mutta sitä on mahdollista jatkaa yhden vuoden mittaisella optiokaudella ajalle 1.7.2023-30.6.2024.

 

Eurokangas Oy on 22.12.2022 sähköpostitse esittänyt 2% hinnankorotusta sopimustuotteille johtuen globaalista raaka-ainepulasta (langat, väriaineet) sekä energian hinnan ja rahtikulujen hurjasta noususta. Eurokangas Oy:n esityksen mukaisesti hinnat tulisivat voimaan 1.7.2023.

 

Ottaen huomioon Eurokangas Oy:n esittämät perustelut, voidaan katsoa hyväksyttäväksi 2%:n hinnankorotus tulemaan voimaan esitetysti 1.7.2023, mikäli tilaaja päättää jatkaa sopimusta optiokaudella. Hinnankorotus olisi tällöin voimassa mahdollisen optiokauden loppuun sopimuskauden loppuun 30.6.2024 asti.

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 69 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös           Päätän, että yleiskankaiden sekä tekstiilityön tarvikkeiden hankintaa koskevaan sopimukseen hyväksytään 2%:n hinnankorotus sopimustuotteille astuen voimaan 1.7.2023, mikäli tilaaja päättää jatkaa sopimusta optiokaudella. Hinnankorotus olisi tällöin voimassa mahdollisen optiokauden loppuun 30.6.2024 asti.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, 044 907 5896

 

 

 

 

Jakelu

aoEurokangas Oy
tiedKaupunginhallitus