Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö16223.12.2022 

6152-2022 (02 08 00)

Vaihtoauton CJN-722 hinnan alennus

Konsernihallinto, Hankintapalvelut palveluasiantuntija Timo Haikola ja hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki 22.12.2022:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 18.8.2022 § 93 on hankittu viisi (5) sähkökäyttöistä henkilöautoa sekä päätettiin myydä yksitoista (11) vaihtoautoa Automyymälä Helsinki Oy:lle.

Vaihtoauton hinnan alennus

Kaksi vaihtoautoa on luovutettu ostajalle 9.11.2022 jolloin on huomattu, että tarjouspyynnön jättämisen jälkeen toiseen autoon (CJN-722) oli ilmaantunut pahat naarmut. Korjaamolta saadun arvion mukaan korjaus tulee maksamaan 1 249,62 € (alv 0 %). Ehdotamme että korjauskulut vähennetään Automyymälä Helsinki Oy:n tarjoamasta hinnasta 10 887,10 € (alv 0 %).

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että ajoneuvon CJN-722 tarjotusta hinnasta 10 887,10 € (Alv 0 %) vähennetään korjauskulut.

Päätös saa lainvoiman aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.​ Päätös voi muutua oikaisun, valituksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

​Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki 040 185 4011.

Jakelu

aoAutomyymälä Helsinki Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX