Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö405.01.2023 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus 1.1.-30.4.2023 / Kimmon Vihannes Oy

Lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen:

 

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi Kimmon Vihannes Oy:n elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen 2 maito ja maito- ja maitotuotteet (diaari 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

 

Kimmon Vihannes Oy on 16.12.2022 kirjatussa kirjeessään esittänyt hinnankorotuksia kustannusten nousun vuoksi.

 

Ottaen huomioon Kimmon Vihannes Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että hintojen tarkastaminen ajalle 1.1. – 30.4.2023 on perusteltua Turun kaupungin osalta. Kimmon Vihannes Oy:n on kuitenkin välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hintoihin liittyvät alentavat tekijät. 

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Liite 1                                  Tarkistetut hinnat ajalle 1.1. – 30.4.2023 (salassa pidettävä, Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä sekä määrätä hankintaan ja tilaamiseen oikeutettuja sitovasti ne hankintapaikat, joista hankintaan ja tilaamiseen oikeutetut saavat tehdä hankintoja (hallintosääntö 75 §).

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen 2 maito- ja maitotuotteet (diaari 10482–2019) hyväksytään liitteen 1 mukaiset hinnankorotukset ajalle 1.1. – 30.4.203 Turun kaupungin osalta. Kimmon Vihannes Oy:n on välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hinnoissa mahdolliset alentavat tekijät ja ilmoitettava näistä muutoksista Turun kaupungille.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen, puh. 040 724 3725.

 

Jakelu

aoKimmon Vihannes Oy
tiedKaupunginhallitus