Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2330.12.2022 

15387-2022 (02 08 00)

Kauppatorin paviljonkien ja huoltotilojen kulunvalvonnan järjestäminen

Kiinteistöturvallisuusasiantuntija Matias Saari 15.12.2022:

Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongeilla, kiinteistö Oy Metrolla ja T-park Oy tiloihin on rakentamisvaiheessa asennettu kulunvalvonta järjestelmä Pirkanmaan käyttölukko Oy:n toimesta. Pirkanmaan käyttölukko Oy on vastannut järjestelmän ylläpidosta valmistumisesta lähtien. Tilapalvelujen hallintaan siirtyi Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit Oy sekä vuokratiloja Kiinteistö Oy Metron tiloista, näiden tilojen lukituksen vastuu on myös siirtynyt tilapalveluille sisältäen sekä pääkäyttö- ja ylläpitotoimintaa. Pirkanmaan käyttölukko Oy on antanut tarjouksen ylläpito ja pääkäyttöpalvelusta 4.740,00 € (alv 0 %) vuosihintaan, 36 kk sopimuksella, sopimuskaudella hinta yhteensä 14​.110,00 € (alv 0 %).

​Esitän, että ylläpito- ja pääkäyttöpalvelu hankitaan edellä mainitun Pirkanmaan käyttölukko Oy:n antaman tarjouksen mukaisesti

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että torialueen kaupungin toiminnassa olevien tilojen kulunvalvonnan ylläpito- ja pääkäyttöpalvelu hankitaan Pirkanmaan käyttölukko Oy:n antaman tarjouksen 4.740,00 € (alv 0 %) vuosihintaan, 36 kk sopimuksella, sopimuskaudella hinta yhteensä 14.110 € (alv 0 %) mukaisesti.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

Ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoPirkanmaan Käyttölukko Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX