Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7227.12.2022 

5354-2022 (02 08 00, 07.03)

Väliaikaisen Dynamics 365 ylläpidon jatkohankinta Digia Finland Oy:ltä

IT-hankepäällikkö Harri Nevala 21.12.2022:

Turun kaupungilla on voimassa väliaikainen Dynamics365 -järjestelmän (CRM) ylläpitosopimus Digia Finland Oy:n kanssa 31.1.2023 asti.

Dynamics 365 -palvelu liittyy olennaisena osana Turun kaupungin omaan Microsoft Azure -pilvipalveluun, jonka ylläpito Tietohallintostrategian pilvilinjausten mukaisesti SaaS -palveluksi on edelleen kesken.

Dynamics 365 -ympäristössä on kolme tuotantokäytössä olevaa sovellusta, Föli, Rakennusvalvonta ja Ohjaamo, joiden ylläpidon turvaamiseksi tarvitaan vielä jatkoaikaa nykyiseltä palvelun tuottajalta.

Mikäli maaliskuun 2023 alkuun mennessä ei Azure -pilvipalvelua saada hankittua kokonaispalveluna (sisältäen Dynamics 365 -palvelun), Turun kaupungin IT-palvelut kilpailuttaa Dynamics 365 ylläpidon.

Digia Finlandin kanssa on sovittu, että ylläpitoa voidaan jatkaa enintään toukokuun 2023 loppuun saakka entisin ehdoin. Fölin ylläpidon hinta sisältäen neljä tuntia tikettien ratkaisutyötä on 1350 euroa (alv 0%) / kk, Rakennusvalvonnan ylläpidon hinta, sisältäen kuusi tuntia tikettien ratkaisutyötä on 150 euroa (alv 0%) / kk ja Ohjaamon (Palveluohjaus) ylläpidon hinta, sisältäen viisi tuntia ratkaisutyötä on 400 euroa (alv 0%) / kk. Yhteensä 1900 euroa (alv 0%) ja ajalle 1.2.-31.5.2023 yhteensä enintään 7 600 euroa (alv 0%).

Väliaikaisen ylläpidon kokonaiskustannukset vuosina 2022-2023 ovat näin ollen enintään 26 500 euroa (alv 0%).

Tietojärjestelmän omistaja Asiakkuusjohtaja Johanna Ritvanen puoltaa hankintaa.

Esitän, että IT-palvelut hankkii Digia Finland Oy:ltä väliaikaista Dynamics 365 -palvelun ylläpitoa 1.2. alkaen enintään 31.5. 2023 asti. Kustannukset 1.2.-31.5.2023 ovat enintään 7 600 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2105803 Asiakkuuksien hallinta.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Digia Finland Oy:ltä väliaikaista Dynamics 365 -palvelun ylläpitoa 1.2. alkaen enintään 31.5. 2023 asti. Kustannukset 1.2.-31.5.2023 ovat enintään 7 600 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2105803 Asiakkuuksien hallinta.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeet tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Jakelu

aoDigia Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX