Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja704.01.2023 

11707-2018 (01 00 01, 01 02 01)

Super ry:n ilmoitus luottamusmiehistä ajalle 1.1. - 31.12.2023

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.1.2023:

SuPerin Turun kaupungin ammattiosasto 606 ry on antanut ilmoituksen järjestön luottamusmiehistä ajalle 1.1.- 31.12.2023. Järjestön ilmoitus on henkilöstöjohtajan päätöksellä 17.11.2022 § 308 hyväksytyn luottamusmiesten lukumäärää, näiden toimialaa sekä ajankäyttöä koskevan neuvottelupöytäkirjan mukainen.

Liite 1SuPerin Turun kaupungin ammattiosasto 606 ry:n ilmoitus

​​

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös SuPerin Turun kaupungin ammattiosasto 606 ry:n ilmoitus merkitään tiedoksi. Asiasta ilmoitetaan palvelukokonaisuuksille huomauttaen, että KVTES:n luottamusmiestä koskevia määräyksiä sovelletaan varaluottamusmieheen vain sinä aikana, jolloin hän lähijohtajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiestehtäviä.

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö​

Jakelu

tiedSuomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, yhteiset palvelut


Liitteet:

Khenkpa § 7
Liite 1:SuPerin Turun kaupungin ammattiosasto 606 ry:n ilmoitus