Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31028.08.20236

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 310

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Kasvatus- ja opetuslautakunta22.08.202330.08.2023
Kaupunkiympäristölautakunta15.08.202323.08.2023
Rakennus- ja lupalautakunta17.08.202323.08.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

Pormestari Minna Arve

Konsernihallinto

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, lakipalvelut

Kaupunginlakimies Mikael Sunell

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, integraatiotoiminto

Integraatiojohtaja Minna Sartes

Konsernihallinto, kehittämispalvelut

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila

Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

​Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

Konsernihallinto, tilapalvelut

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus

Muutosjohtaja Anu Parantainen

Palkkausasiat:

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 21.6.- 23.8.2023:

Turun hallinto-oikeus/ Kaupunkiympäristö

3354-2023

21.06.2023

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valitukseen kaupunkiympäristöjohtajan päätöksestä 14.5.2023 § 131

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Konsernihallinto

4897-2023

21.06.2023

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunkiympäristö

1034-2021

27.06.2023

Lausuntopyyntö liikenteen esteettömyysvisiosta

Turun hallinto-oikeus/ Hyvinvointi

50-2023

29.06.2023

Lausuntopyyntö XXXXX tekemästä valituksesta Turun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan päätökseen 1.3.2023 § 40 koskien oikaisuvaatimuksen hylkäämistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kaupunkiympäristö

5072-2023

30.06.2023

Lausuntopyyntö rakennussuojeluasiassa kaavoituksen ja suojeluasian kohteen naapurina näkökulmasta, Turun Akatemiatalo ja puistoalue 853-514-43-2

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kaupunkiympäristö

5072-2023

30.06.2023

Lausuntopyyntö rakennussuojeluasiassa kaavoituksen ja suojeluasian kohteen naapurina näkökulmasta, Turun Akatemiatalo ja puistoalue 853-514-43-2

Ympäristöministeriö/ Konsernihallinto

10142-2022

07.07.2023

Lausuntopyyntö Suomen rannikkostrategia -luonnoksesta

Turun hallinto-oikeus/ Kaupunginhallitus

5661-2019

07.08.2023

Lausuntopyyntö XXXXX valituksesta koskien kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 142 päätöstä, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Ferry Terminal Turku

Liikenne- ja viestintävirasto/ Kaupunkiympäristö

5458-2023

10.08.2023

Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Kasvatus ja opetus

5514-2023

14.08.2023

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

5576-2023

16.08.2023

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Kansallisarkisto/ Konsernihallinto

5614-2023

18.08.2023

Lausuntopyyntö päätösluonnoksesta Julkishallinnon pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilytysmuoto ja analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallinen arvo

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta