Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23621.08.2023 

5473-2023 (01 01 00)

Tarjoiluesimiehen toimen (000486) tehtävänimikkeen muuttaminen

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen 11.8.2023:

Konsernihallinnon johdon tuessa kansainväliset asiat ja protokollapalvelut -vastuualueella olevan tarjoiluesimiehen toimen tehtäväkuvaus on päivitetty. Tehtävänimike olisi tarkoituksenmukaista päivittää kokiksi kuvaamaan paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä.

Vakanssin tehtäviin kuuluvat toimiminen pääosin konsernihallinnon omissa tiloissa (kaupungintalo, Villa Solin) järjestettyjen edustus-, kokous- ja koulutustilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä. Tilaisuuden luonteesta riippuen tehtäviin kuuluu myös tarjoilu- ja muuta asiakaspalvelutyötä. Tehtävään ei kuulu lähijohtajaroolia.

Tehtävänimikemuutoksella ei ole htv- tai kustannusvaikutusta. Vakanssin nykyinen hoitaja on antanut suostumuksensa muutokseen.

Ehdotus​Esitän, että konsernihallinnon johdon tuessa kansainväliset asiat ja protokollapalvelut -vastuualueella olevan tarjoiluesimiehen toimen (vak.nro 000486) tehtävänimike muutetaan kokiksi 1.9.2023 alkaen.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 14.8.2023:

​Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen on esittänyt, että konsernihallinnon johdon tuessa kansainväliset asiat ja protokollapalvelut -vastuualueella olevan tarjoiluesimiehen toimen (vakanssinumero 000486) tehtävänimike muutetaan kokiksi 1.9.2023 alkaen.

​Esityksessä on todettu, että tarjoiluesimiehen toimen tehtäväkuvaus on päivitetty. Tehtävänimike on tarkoituksenmukaista päivittää kokiksi kuvaamaan paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä. Vakanssin tehtäviin kuuluvat toimiminen pääosin konsernihallinnon omissa tiloissa (kaupungintalo, Villa Solin) järjestettyjen edustus-, kokous- ja koulutustilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä. Tehtäviin kuuluu myös tarjoilu- ja muuta asiakaspalvelutyötä. Tehtävänimikemuutoksella ei ole htv- tai kustannusvaikutusta.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Tarjoiluesimiehen toimen nimike voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin,että Turun kaupungin konsernihallinnon johdon tuessa kansainväliset asiat ja protokollapalvelut -vastuualueella olevan tarjoiluesimiehen toimen (vakanssinumero 000486) tehtävänimike muutetaan siten, että tehtävänimike on kokki 1.9.2023 alkaen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX