Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja2318.08.2023 

5608-2023 (10 03 00)

Osoitteessa Pernontie 31 sijaitsevan päiväkotirakennuksen purkaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri 18.8.2023:

Osoitteessa Pernontie 31 on toiminut Pernontien päiväkoti, rakennustunnus 102153180V. Päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 1972.

Päiväkodista tehtiin vuoden 2020 marraskuussa kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa kartoitettiin rakennuksen alapohjan, ulko- ja väliseinien sekä yläpohjan rakenteiden kuntoa rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla sekä niiden vaikutus sisäilmaan. Tutkimuksissa havaittiin laaja-alaisia mikrobivaurioita alapohjarakenteessa, ulkoseinärakenteissa sekä vesikattorakenteissa. Raporttien ja perusteella päätettiin päiväkotitoiminta siirtää väistötiloihin. Väistötilat otettiin käyttöön vuonna 2021 ja rakennus jäi tyhjilleen.

Olemassa oleva päiväkotirakennus on aiheellista purkaa koska tiloja ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa peruskorjata. Tilat ovat vaaralliset huonon kunnon vuoksi ja ovat olleet suuren ilkivallan kohteena. Päiväkodin pihaa käytetään edelleen väistötilojen leikkipihana, ilkivalta sisätiloissa on aiheuttanut pelkoa päiväkodin pihan käyttäjissä. Samalla tontilla on myös neuvolarakennus, joka jätetään käyttöön.

Päiväkotirakennuksen purkutyön valmistelut voidaan aloittaa heti varmistamalla, että kohteesta on tehty riittävät haitta-ainekartoitukset, jolloin purkutyön kilpailutus päästään aloittamaan heti kun purkulupa on saatu. Itse purkutyö kilpailutetaan julkisena hankintana.

Esitän, että Pernontie 31 päiväkodille haetaan pikaisesti purkulupa sekä aletaan valmistelemaan rakennusten purkamista haitta-ainekartoituksin sekä purku-urakan asiakirjojen valmistelulla.

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:

Päätös​Päätin, että Pernontie 31 päiväkodille (rakennustunnus 102153180V) haetaan purkulupa ja aletaan valmistella rakennusten purkua haitta-ainekartoituksin ja purku-urakan asiakirjojen valmistelulla niin, että rakennuksen purku voidaan toteuttaa.

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan ylläpitopäällikkö Soile Viirille puh. 040-1961 124.

Leevi Luoto

tilapalvelujohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX