Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24624.08.2023 

5795-2023 (01 01 00)

Eläinsuojeluvalvojan toimen (vak. nro 101095) tehtävänimikkeen muuttaminen

Luvat ja valvonta, valvontajohtaja Leena Salmelainen 22.8.2023:

Luvat ja valvonta -palvelualueen ympäristöterveyden vastuualueella työskentelevän eläinsuojeluvalvojan toimen (vak. nro 101095) nimike tulisi muuttaa nykyisiä tehtäviä paremmin kuvaavaksi. Eläinsuojeluvalvojan nimike antaa ymmärtää, että henkilö toimisi eläinsuojelun valvontatehtävissä, vaikka tosiasiassa kyseisessä toimessa ei ole toimivaltaa tehdä eläinsuojelun viranomaisvalvontaa Turun kaupungissa. Toimivalta eläinsuojeluvalvontaan on eläinsuojelulain mukaan valvontaeläinlääkärillä, terveystarkastajilla ja poliisilla. Toimen nykyinen nimike on peruja aikaisemman lainsäädännön ajoilta.

Nimike tulisi muuttaa eläintenhoitajaksi, joka kuvastaa toimen tehtäväkuvausta parhaiten. Eläinhoitolassa työskentelee nykyisen eläinsuojeluvalvojan lisäksi kaksi muuta henkilöä eläintenhoitajan nimikkeellä. Kuitenkin kaikkien kolmen henkilön tehtävät ovat samat, joten myös nimikkeiden tulisi olla yhteneväiset. Nimikkeen muutoksella vähennettäisiin väärinymmärryksiä asiakkaiden keskuudessa. Myös aluehallintovirasto on puuttunut harhaanjohtavaan nimikkeeseen ja edellyttänyt nimikkeen muuttamista. Toimen haltija on antanut suostumuksensa nimikemuutokseen.

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 22.8.2023:

Esitän, että luvat ja valvonta -palvelualueen ympäristöterveyden vastuualueen eläinsuojeluvalvojan toimen (vak. nro 101095) nimike muutetaan eläintenhoitajaksi 1.9.2023 lukien.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 23.8.2023:

​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että luvat ja valvonta -palvelualueen ympäristöterveyden vastuualueen eläinsuojeluvalvojan toimen (vak. nro 101095) tehtävänimike muutetaan eläintenhoitajaksi 1.9.2023 lukien.

​Palvelukokonaisuuden esityksen mukaan eläinsuojeluvalvojan tehtävänimike antaa ymmärtää, että henkilö toimisi eläinsuojelun valvontatehtävissä, vaikka tosiasiassa kyseisessä toimessa ei ole toimivaltaa tehdä eläinsuojelun viranomaisvalvontaa Turun kaupungissa. Toimivalta eläinsuojeluvalvontaan on eläinsuojelulain mukaan valvontaeläinlääkärillä, terveystarkastajilla ja poliisilla.

​Esityksen mukaan uusi tehtävänimike eläintenhoitaja kuvaa parhaiten tehtävien sisältöä, joka vastaa eläinhoitolassa olevan kahden muun eläintenhoitajan tehtävien sisältöä. Myös aluehallintovirasto on puuttunut harhaanjohtavaan nimikkeeseen ja edellyttänyt nimikkeen muuttamista.

Toimen hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille. ​​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen ympäristöterveyden vastuualueella olevan eläinsuojeluvalvojan toimen (vak. nro 101095) tehtävänimike muutetaan siten, että nimike on eläintenhoitaja 1.9.2023 lukien.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX